Hadislerle İslam SÜNNET BÖLÜMÜ

SÜNNET/ NEBEVİ KILAVUZ

404. SORU: Peygamberin peygamberlik vazifesi vahyi nakilden ibaret miydi?

405. SORU: Hz. Muhammed'in Peygamberin örneklik vazifesini vurgulayan ayeti kerimeyi yazınız.

406. SORU: Bir melek değil de insanlar içerisinden seçilmiş olmasının hikmeti nedir?

407. SORU: Hem Allah'ın bizi sevmesi hem de bizim Allah'a olan sevgimizin ispatı için ne gereklidir ve bunun ödülü olarak bize ne verilecektir?

408. SORU: İman etmiş olmanın en önemli şartlarından biri de tam bir teslimiyetle peygambere boyun eğmektir bunu konu alan ayetin tam mealini yazınız.

409. SORU: Hz. peygamberin insanlığı aydınlatmakla görevli bir kandil olduğunu işaret eden ayeti kerimeyi yazınız.

410. SORU: Sünnetin Kur’an’daki emirlerin açıklaması olduğuna örnek olacak iki ibadet yazınız.

411. SORU: İmran bin Husayn ne zaman Müslüman olmuştur?

412. SORU: Hadise karşı duyarsızlığın kökeni tabiin dönemine kadar gidiyor bu dönemde İmran bin Husayn bize Kur'an'da olmayan konulardan bahsediyorsunuz itirazına İmran radıyallahu anh nasıl cevap vermiştir?

413. SORU: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan eden ayeti kerime hangisidir?

414. SORU: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüş beyan etmediği konular bizim için bir kolaylık ve serbest dolaşım alanlarıdır. Aleyhissalâtu vesselam serbest bıraktığı mevzular için ne buyurmuştur?

415. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabe için kıyamet gününde alimlerin öncüsüdür onların önünde yürüyecektir buyurmuştur?

416. SORU: Sünnetin hüküm konusunda vazgeçilmezimiz olduğunu ve dolayısıyla sünneti hayattan çıkarmanın hükmü de yıpratacağını hangi sıralamayla görüyoruz. Bu sıralamayı yazınız.

417. SORU: Hangi hadis-i şerif Kur'an'ı ön plana alıp sünneti öteleyen zihniyete karşı bir uyarı niteliğindedir?

418. SORU: Ömer radıyallahu anh’e göre Allah'ın kitabını en iyi bilenler kimlerdir sorusunun cevabının geçtiği sözün tamamını yazınız.

419. SORU: Hz. peygamber, müşriklerin dahi dikkatini çekecek şekilde her konuyu sahabeye öğretmiştir hiçbir açık kapı bırakmamıştır bu konuda bir müşrik nasıl bir soru sormuştur?

420. SORU: Ahilik teşkilatının ve kervansarayların altyapısını hangi düşünceler oluşturmuştur?

421. SORU: Kazdığımız mezar da olsa içinde kalacak olan kişi ölmüş de olsa yine yerini güzel yapmak lazım hasılı kelam müslüman her işini güzel yapmalı. Bizi buna yönelten hadis-i şerifi yazınız.

422. SORU: İslam ümmetine bidatlere sapmaya ve yozlaşmaya karşı koruyan unsur nedir ve bu hangi hadiste ifade bulmuştur?

Seviker
Yükleniyor...