Hadislerle İslam İSTİAZE-BESMELE-SALVELE-ALLAH/ AL

İSTİAZE

109. SORU Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü ahlaktan ayrı olarak hangi iki özellikten de hassaten Allah'a sığınmıştır?

110. SORU İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları için yaptığı dua ne idi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kimler için yapmıştır bu duayı?

111. SORU: Gidecek kapımız yok Haktan gayrı, kızsa da ona sığınırız sevse de... Bu sığınmaları içine alan duayı yazınız.

112. SORU Fakirlik, övünülmesi değil sığınılması gereken durumlardır. Bu sığınmayı da içine alan hadis-i şerifi yazınız.

113. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hangi organ ve duyguların şerrinden Allah'a sığınmıştır? Bu noktada Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rabbine nasıl sığınmıştır?

114. SORU: Hz. Nuh hangi durumdan Allah'a sığınmıştı?

115. SORU: Alaycı bir tavırla cahillik etmekten, Allah'a sığınan peygamber kimdi?

116. SORU: İki sığındırıcı sure hangi isimle anılır?

117. SORU: Araf Suresi iki yüzüncü ayet hangi olay üzerine indirilmiştir?

118. SORU: Her şeye pozitif bir gerçeklikle bakan insanlar bazen duayı ihmal eder ya da küçük görür hatta bu dua peygamber tavsiyesiyle gelse bile asrı saadete benzer bir olay nasıl cereyan etmiştir?

119. SORU: Şeytanın üzerlerinde etkinlik kuramayacağı müminler kimlerdir?

120. SORU: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece yaptıklarından değil ........   ....... da Allah'a sığınmıştır. Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?

121. SORU: Hz. Aişe'nin ifadesi ile Hz. Peygamber en çok hangi iki şeyden Allah'a sığınmıştır?

122. SORU: Allah'a sığınmak başlı başına bir görevdir bunun önemine binaen imam Nesai kitabında bu konuya dair hangi başlık altında kaç hadis rivayet etmiştir?

123. SORU: Sadece fakirlik değil şartlarına uygun olmayan zenginlik de insanı sıkıntıya sokar bunun için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirine zıt hangi iki şeyden Allah'a sığınmayı yaşamının bir parçası haline getirmiştir?

124. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem borç altında kalanların hangi olumsuzlukları yapabileceğine dikkat çekmiştir?

125. SORU: Peygamberimiz hangi sahabeye sana bir söz öğreteyim mi onu söylediğin zaman Allah Celle Celaluhu kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanını sağlar buyurmuş, sahabenin adını ve o değerli cümleleri yazınız.

126. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm şekilleri konusunda da Allah'a sığınmış ve bunların bir kısmını dualarında açıkça zikretmiştir bu konuya örnek bir dua yazınız.

127. SORU: Varoluş ahlakımız olan özellik nedir?

128. SORU: Rasulullah’tan gelen rivayetlerin bir kısmında Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım ifadesi geçmektedir burada geçen tam olan kelimeler nedir?

129. SORU: Cengâver bir erkek de korkabilir hayatının bir bölümünde yukarıda zikredilen duayı efendimiz bu vasıfta olan hangi sahabeye tavsiye etmiş ve bu sahabenin dua sonrasında sözleri ne olmuştur?

130. SORU: Korku zaman zaman psikolojik bir rahatsızlığa dönüşebilir bu durum için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi duayı öğretmiş ve bilge sahabe Abdullah Bin Amr bu dua hakkında hangi davranışlar sergilemiştir?

131. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her vaktinde hep Allah'a sığınmıştı o kadar ki ölüm anı ile ilgili hangi dua ile rabbine sığınmıştır?

132. SORU: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bütün istek ve sığınmaları kuşatan şümullü dua nedir?

BESMELE

133. SORU: Nefes alıp verdiğimiz sürece telafisiz iş yoktur. Unutursan kaldığın yerden hatırladığında devam edersin bunu ifade eden hadis-i şerif hangisidir?

134. SORU: Ancak anlamlı söz ve işler için Allah'ın adı anılır bunu ifade eden hadisi şerifi yazınız.

135. SORU: Evimizdeyken besmele ile yapmamız gereken işlere hangi örnekler verilmiştir?

136. SORU: Hayatın anlamıdır Allah'ın adı, o yüzden uyanıkken de uyurken de O’nu anarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda nasıl bir örneklik sunmuştur?

137. SORU: Bu dünyadan çıkışımız, yeni yerimize girişimiz dahi besmele ile olmalıdır. Bu konuda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem neler zikretmiştir?

138. SORU: Peygamber halkasından kaçanlara ağır bir ceza verilir bu tehdide bir örnek yazınız.

139. SORU: Mektuplarımız dahi besmele ile başlar hangi peygamber hangi konuda bize bu gerçeği hatırlatmıştır?

140. SORU: Dünya tufana gitse besmele unutulmaz bu konuda bir örnek yazınız.

141. SORU: İnsanda ibre bir kaydı mı Allah adına Allah'a iman edenlere zulmedebilir. Bu mevzuya hangi örneği yazabiliriz?

142. SORU: Hayatın helal ve temiz her alanında olduğu gibi okumaya da besmele ile başlamak lazım. Bize bu gerçeği hangi ayet hatırlatır?

143. SORU: Müslümanlar besmele ile ilk nerede tanışmışlardır?

144. SORU: Besmele çeken mümin aslında ne demiş oluyor?

145. SORU: Yüce Allah'ın 99 ismi arasından besmele için neden Rahman ve Rahim isimleri seçilmiştir?

146. SORU: Hadislerde yer alan zî bâl ifadesi hangi önemli gerçeği işaret eder?

147. SORU: Besmelenin ekmeğimizin bereketi olduğu hangi olayla bir kere daha tasdiklenmiştir?

148. SORU: Bir kimse evine girerken ve sofrasına otururken besmele çekmesi durumunda şeytan avenesine ne der?

149. SORU: Herhangi bir araca binerken besmele çekmemiz gerektiği hangi olayla hatırlatılır?

150. SORU: Besmele çekmek birçok yerde fazilet fakat bazı yerlerde farzdır. Besmelenin farz olduğu yerlere örnek veriniz.

151. SORU: Binek duasını yazınız.

152. SORU: İslam tarihi boyunca bütün müslümanların medeniyetlerini besmele ile nasıl yoğurduğuna örnekler yazınız.

153. SORU: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde ne derdi?

154. SORU: Allah katında, verdiği nimetten daha değerli olan şey nedir?

155. SORU: Yerle gökler arasını dolduran tesbih hangisidir?

156. SORU: Fatiha suresinde yarısı Rabbimize yarısı bize ait olan ayeti kerime hangisidir?

157. SORU: Baştan sona hamd içeren ibadetimiz olan namazda Fatiha dışında hangi bölümlerde hamdedilir?

158. SORU: Fatiha dışında elhamdülillah ifadesi ile başlayan surelerin isimlerini yazınız.

159. SORU: Hamdın şekli her uzvumuza göre değişir. Bu konudaki farklı hamd şekillerini yazınız.

160. SORU: Hamdetmek sadece insan cin ve melek gibi akleden varlıkların değil bizim dışımızdaki varlıkların da bir özelliğidir. Bu noktada hangi ayeti örnek verebiliriz?

161. SORU: Hamd ve şükür arasında ne fark vardır?

162. SORU: Hamd köşkü kula hangi halden dolayı verilir?

163. SORU: Hayatı hamd ile yaşayanlar, bu hayatın sonunda cennete girerken yine hamd ile girer ve sözlerini hamd ile mühürlerler bu konuyu ifade eden ayeti kerimeleri yazınız.

 164. SORU: Davut ve Süleyman Aleyhisselam kendilerine verilen hangi güzellikten dolayı hamd etmişlerdi?

165. SORU: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hamd kökünden gelen isimlerini yazınız.

166. SORU: Hadisi Şerif’te ifade buyurulduğu üzere kıyamet gününde cennete ilk çağrılacak olanlar kimlerdir?

SALVELE

167. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi peygamber ve ailesine yapılan rahmet ve bereket ikramını Rabb'inden talep etmiş ve bizim de onun adına talep etmemizi istemiştir?

168. SORU: Kıyamette insanların rasule en yakını kimdir?

169. SORU: Peygamber Aleyhisselam bizim birçok tanımımıza yeni bir bakış açısı getirmiştir bunlardan biri olan cimri kelimesine kazandırdığı anlam hangisidir?

170. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabrimi hangi şeye döndürmeyin demiştir?

171. SORU: Sevgili peygamberimize bir kere salavat bize rabbimizden hangi hediyeyi lütfeder?

171. SORU: Dua ederken acele etmiş olmamak için duaya ne ile başlamamız sonrasında ne söylememiz gerekir?

172. SORU: Salvele ne demektir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e salavat getirmek aslında ne anlama gelir?

173. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e salavat getirmeyi emreden ayeti kerime hangi surenin kaçıncı ayetidir?

174. SORU: Allah'ın peygamberine ‘salat’ı, meleklerin ‘salat’ı

Müminlerin salavat getirmeleri hangi anlamlara gelir?

175. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca müminleri ne olarak, kimler olarak görmüştür?

176. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hangi zamanlarda salavat getirilir? Üç örnek yazınız.

177. SORU: Rasûlullâh’a salat ve selam getirmenin bir arınma şekli olduğunu hangi hadisten anlıyoruz?

178. SORU: Kıyamet gününde peygamberin yakınlığını isteyenin ne yapması gerekir?

179. SORU: Herhangi bir toplantıda salavat getirmek ne kadar önemliyse bir o kadar önemli olan davranış hangisidir?

180. SORU: Rabbimiz azze ve celle, melekler ve müminler... Hangi sebeplerle peygambere salavat getirirler?

ALLAH/ ALEMLERİN RABBİ

181. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman rabbimizi hangi güzel ifadelerle överdi?

182. SORU: Yüksek sesle bağıra çağıra dua etmenin yanlışlığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi kelimelerle ifade buyurmuştur?

183. SORU: Ne zaman, bizden güçsüze el kaldırmayı düşünsek hatırlamamız gereken hadis-i şerif hangisidir?

184. SORU: el Evvel, el Ahir, ez Zahir ve el Batın ismi mübareklerinin anlamını yazınız.

185. SORU: Allahu Teala hakkında zihnimize gelen sorular için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi tavsiyede bulunmuştur?

186. SORU: Doğru bir Allah tasavvuru olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vird edinmemizi emrettiği ayeti kerime hangisidir?

187. SORU: La ilahe illallah sözünün hakikatine eren dünyaya hâkim olur. Bu cümle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hangi söz ve olayla doğrulanmıştır?

188. SORU: Sevgili peygamberimiz tarafından Allah azze ve celle bize nasıl tanıtılmıştır?

189. SORU: Haramlar aslında müslümana eziyet ya da imtihan olarak değil aksine Allah'ın onu koruması olarak emredilmiştir. Bunu ifade eden hadis-i Şerif'i yazınız.

190. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin kulunun tevbesine sevincini hangi ifadelerle duyurmuştur?

191. SORU: Rabbimizin haya ve kerem sahibi olduğunu hangi davranışından bir kez daha anlıyoruz?

192. SORU: Ümmü Seleme annemizin şehadetiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dua hangisiydi?

193. SORU: Rabbimizin "Melik’liği’’ karşılığında dünyadaki bütün meliklerin hükmü bitmiştir. Bu cümleyi tasdikleyen Rahmani ifadeyi yazınız.

194. SORU: Dünya yaratılalı beri ortaya konulan kıyamete kadar da konulacak olan bütün merhamet Allah'ın rahmetinin ancak yüzde biridir. Bunu ifade eden hadis-i şerifi yazınız.

195. SORU: Rabbimizin cemalini bu dünyada görmeye değil insan koca dağlar bile dayanamaz. Bu konu hangi ayeti kerimede ifade edilmiştir?

ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARI

196. SORU: Rabb’ini nasıl düşünürsen rabbinden öyle muamele görürsün anlamına gelen hadisi şerif'in ilgili bölümünü yazınız.

197. SORU: Güzel ancak güzeli, temiz ancak temizi kabul eder. Bu konuyu rabbimizi tanıtırken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ifade buyurmuştur?

198. SORU: Rabbimizin 99 ismini yazınız.

199. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 99 isim derken aslında bize neyi bildirmektedir?

200. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin bütün isimlerini bilmediğinin aslında bilinenden daha fazla ismi celili olduğunu hangi dua ile açıklar?

201. SORU: Rabbimizin isimlerini saymak ile ilgili hadis-i şerifte geçen ihsa fiili ne anlama gelir ve bu fiille alakalı olan mübarek Esma hangisidir?

202. SORU: İmam Gazali Esma-ül Hüsna hakkında hangi eseri kaleme almıştır ve bu isimler ile alakalı nasıl bir tavsiyede bulunmuştur?

203. SORU: Ellerini semaya kaldırıp açmış bir kulunu boş çevirmekten hayâ eden Rabbimiz, bizim nasıl davranmamız gerektiğine işarette bulunuyor ve adeta ne diyordur?

204. SORU: Rabbinin sıfatlarını öğrenen bir mümin bunu hangi sebepten öğrenmelidir?

205. SORU: En yakınımızdan başlamak üzere toplumun tamamına karşı yerine getirmemiz gereken vazifelerimizde saklı olan ilahi boyut hadis-i şerifte nasıl ifade edilmiştir?

 

YARATILIŞ

206. SORU: Tüm canlıların ana maddesi nedir?

207. SORU: Melekler cinler ve insanoğlu hangi maddelerden yaratılmışlardır?

208. SORU: Çocuğun manevi gelişiminde anne babanın rolü hadisi şerifte nasıl anlatılmıştır?

209. SORU: İnsanların renklerindeki farklılık hadis-i şerifte nasıl açıklanmıştır?

210. SORU: Kâbe, şirkin boyunduruğundan hicretin kaçıncı senesinde kurtuldu?

211. SORU: Tüm kâinat kim için yaratılmıştır?

212. SORU: Hazreti Âdem insanlığın babası olması sebebiyle ona hangi isim verilmiştir?

213. SORU: Peygamberlere kitap gönderilmesinin amacı bölümde ne olarak açıklanmıştır?

 

 

Seviker
Yükleniyor...