Hadislerle İslam melekler, cinler ve şeytan Bölüm

MELEKLER 
214. SORU: Yeryüzünde secde etmeyenlerin aksine gökyüzünde secde edilmeyen yer yoktur bu gerçek hangi cümleyle ifade buyurulmuştur?
215. SORU: Bizim selamımızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kimler ulaştırır?
216. SORU: Gündüz ve gece meleklerinin nöbet değişimleri hangi saatte olur ve bizim özellikle hangi ibadetimizi Rabbimize bildirirler?
217. SORU: Yaratılış maddesi ile kulluk özelliği arasında nasıl bir ilişki açıklanmıştır?
218. SORU: Meleklerin tamamının ortak meşguliyeti nedir?
219. SORU: Hz. Âdem selama karşılık vermeyi nasıl öğrendi? İlgili hadisi yazınız.
220. SORU: Melekleri dişi olarak hayal etmek ve bu şekilde tasvir etmek hangi topluluğun özelliği idi?
221. SORU: Melekler insan kılığında çok çeşitli işler için gelebilir. Bunlardan biri olarak bembeyaz elbiseli simsiyah saçlı bir adam kılığında gelen hangi melekti ve geliş sebebi neydi?
222. SORU: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Uhud gününden daha zor gelen gün hangi gündü?
223. SORU: Cibril Aleyhisselam'ın işareti ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi Yahudi topluluğuna ders vermek üzere yola çıkmıştır?
224. SORU: Bazen melekleri bazen de onların eserlerini insanlar da görebilir. Buna örnek olarak Enes radıyallahu anh hangi mevzudan bahsetmiştir?
225. SORU: Allah’ın, ’rahmetim gazabımı geçmiştir’’ kelamına kiramen katibine emredilen hangi uygulama örnek verebiliriz?
226. SORU: Hayatımızın her anında meleklerle karşılaşma ya da Allah'ın izniyle meleklerin bir müdahalesi olduğu gibi hayat ile ölümün kesiştiği noktada da vardır. İşte bu anda melekler iyilik sahibi kimseye nasıl seslenirler?
227. SORU: Mümin, güzellikleri paylaşandır. Kendisine ait bir güzelliği kabirde bile paylaşmak ister. Örnek ifadeyi yazınız.
228. SORU: Münafığın kabir sualinde verdiği cevap karşılığında mahşere kadar içerisinde kalacağı azap nedir?
229. SORU: İyiler kadar yorulmasan bile iyilerle birlikte ol bu çıkarım hangi hadisten kaynaklanmıştır?
230. SORU: Mescitler, içini gezip fotoğraf çektirmek için değil namazlar için inşa edilmiştir öncelikle… Bu sebeple mescide giren müminin meleklerden yana kazancı nedir?
231. SORU: Meleklerin iyi işler yapanları tebrik etmesine dair bir örnek verir misiniz?
232. SORU: Yeryüzünde en az insan sayısı kadar Melek vardır bunu hangi cümleden anlıyoruz?

CİNLER 
233. SORU: Kahinlerin yüz yalana mukabil bir doğrusuna kanar insanlar... Bu Hadiste hangi şekilde ifade edilmiştir?
234. SORU: Bizim toplumumuzda da yapılan lohusaların veya bebeğin başının altına bıçak ustura gibi metal bir şey koymak peygamber döneminde nasıl karşılanmıştır?
235. SORU: Cengaverler de korkar. Hangi sahabe bu mevzuya örnektir ve Efendimiz ona nasıl bir çözüm sunmuştur?
236. SORU: Cinlerin müslüman oluşuna dair ayetler hangi iki surede geçmektedir?
237. SORU: ‘’Resulü’s sekaleyn’’ ifadesi ne anlama gelir?
238. SORU: Cinlerin gaybı bilmediğinin en önemli göstergesi hangi olaydır?
239. SORU: Halid bin Velid'in sıkıntısını gideren duayı yazınız.

ŞEYTAN 
240. SORU: Af dilediğimiz sürece şeytanın bütün saptırma çabaları boşa çıkacaktır bunu açıklayan hadisi yazınız.
241. SORU: Şeytanın vesvesesini hisseden ne yapmalıdır?
242. SORU: Hidayet yolunda şeytan hangi cümle ile kandırmaya çalışır?
243. SORU: Şeytanla müminin mücadelesi hiç bitmez fakat yorulan şeytan olur bu konudaki hadis-i şerifi yazınız.
244. SORU: Müslüman töhmet altında kalabileceği bir durum varsa gereken açıklamayı yapmalıdır. Peygamberimizin hangi davranışı buna örnektir?
245. SORU: Yaratılış maddesi üzerinden üstünlük taslamak şeytanlıktır. Bu gerçeği ifade eden ayeti kerimeyi yazınız.
246. SORU: Şeytan, Ademoğlu’nu aldatmak için tüm imkanlarını kullanacak. Bu konuyu ifade eden ayeti yazınız.
247. SORU: Ğarûr ve aynı kökten gelen gurur ne anlama gelir ve kimlerin özelliğidir?
248. SORU: Güvercine karşı beslenen ölçüsüz sevginin ta asr-ı saadetten bu yana insanı birçok faydalı işten alıkoyacağı açıklanmıştı. Konu ile alakalı hadisi yazınız.
249. SORU: Şeytan, kire pise pek heveslidir. Bu konuyu işaret eden hadis-i şerifi yazınız. Hayat boşluk kaldırmaz şeytan doldurur bunu nereden anlıyoruz?
250. SORU: Şeytanın bu denli etrafımızda dolaşmasına rağmen Rabbimiz bizi tamamen savunmasız bırakmayıp o kötü telkinlerin tesirini kıracak bize refakat eden bir meleğin olduğunu unutmamak lazım bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi hadisi irad buyurmuştur?
251. SORU: Hicret ve savaş gibi nefse en ağır gelen kullukları bile canla başla yerine getiren müminler de şeytanın vesveselerinden nasiplerini alacaklardır. Bu vesveseye uymayıp Allah'ın emrini yerine getirenlerin durumu hak katında nedir?
252. SORU: Hangi mümin topluluğunun üzerinde şeytanın bir nüfuzu yoktur?
253. SORU: Şeytanın zayıflığına örnek bir hadis yazınız.
254. SORU: Nas suresinde geçen vesvasü’l hannas hadiste nasıl açıklanmıştır?
255. SORU: Kulun, Allah'ı zikirden uzaklığı Hz. İsa'nın tasviri ile nasıl anlatılmıştır?
256. SORU: Celladına aşık insanlar gibi kendisini ateşe sürükleyecek şeytana aşık insanlar da vardır. Bu akım ne ile adlandırılır ve hangi esas üzerine kuruludur?

Seviker
Yükleniyor...