Hadislerle İslam; güneş, ay ve yıldızlar - zaman -

 

GÜNEŞ AY VE YILDIZLAR

293. SORU: Yıldızların gidişi neyin alametidir?

294. SORU: Aynı evde bir kişi bulaşıcı hastalığa yakalanırken başka bir kişi yakalanmayabiliyor bunu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl açıklamıştır?

295. SORU: Güneş tutulduğu zaman yapılması gereken görevleri yazınız.

296. SORU: Canlı mümin kardeşlerim olduğu gibi sessiz sedasız aynı rabbe iman etmiş cansız olduğunu düşündüğümüz din kardeşlerimiz de var bunlardan biri için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ifade buyurmuştur?

297. SORU: Efendimizin hilali görünce yaptığı duayı yazınız.

298. SORU: Güneşe secde izninin verilmemesi ne demektir?

299. SORU: Kainattaki her varlık bir ölçü üzere hareket eder bu da insanın örnek alması içindir bu konuda örnek bir ayeti kerime yazınız.

300. SORU: Sünnetullah ne demektir?

301. SORU: Cahiliye Araplarının uğursuz saydığı içimizdeki cahillerin de durum böyle olduğu için birtakım okumalarla ancak bu uğursuzluğun kalkacağını düşündüğü ay hangisidir?

302. SORU:Gök cisimleri ile önemli bazı olaylar arasında bağ kurmanın yanlışlığına dair bir örnek veriniz.

303. SORU:İnsan yağmurun yağdırılması konusunda nasıl şirke düşebilir?

304. SORU: Müslümanlar arasında rasathane ve astronomi araştırmalarının batıya nispetle çok daha erken başlamasının sebebi nedir?

ZAMAN

305. SORU: Senenin üçte birinde savaşı yasaklayan bir din vahşet dini olabilir mi? Bu üçte biri dediğimiz bölüm hangisidir isimlerini yazınız,

306. SORU: Hangi şeyler gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz?

307. SORU: İnsanların aldandığı iki nimeti yazınız.

308. SORU: Kur’an-ı Kerim’de ölülerin diriltilmesine dair hangi örnek verilmiştir?

309. SORU: Cahil insanların zamana sövme ya da zamanı ilahlaştırma sebebi nedir?

310. SORU: Fakirler cennete zenginlerden beş yüz yıl önce gireceklerdir hadisinde beş yüz yıl ne kadar bir zamana tekabül eder? Zamanın izafiliğine dair bir ayet örneği yazınız.

311. SORU: Altın ve gümüşün hakkını vermeyenlerin azap şekli ve süresi ne kadardır?

312. SORU: Gece ile gündüzün birbiri ardına gelmesi insani ve İslami iki davranışı gerektirir bunları yazınız.

313. SORU: Çığırından çıkmış bir zaman algısına kuvvetli bir gönderme olan ve kıyametten önce olacakları anlatan hadis-i şerifi yazınız.

314. SORU: Değerli zaman dilimlerine örnek bir hadis yazınız.

315. SORU: Gece kalkışının gündüze nazaran etkisi ayeti kerimede nasıl açıklanmıştır?

316. SORU: Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit ne zamandır ve o vakit ne yapmak gerekir?

317. SORU: Gece namazını ihmal etmemenin getirileri nelerdir?

318. SORU: Beş şey gelmeden önce değerini bilmemiz gereken beş şey nedir?

319. SORU: Zamanın bereketlenmesi için neler yapmalıyız?

320. SORU: Bana zaman içinde zaman bahşedildi diyen büyük alim kimdir?

321. SORU: El Mebsut isimli eserin müellifi kimdir ve nerede yazmıştır?

322. SORU: Hayatının bereketli, uzun olmasını isteyen hangi güzel işe önem vermelidir?

DÜNYA

323. SORU: Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışı ve tabiatı hakkında hangi özelliklerinden bahsedilmiştir?

324. SORU: Tıpkı nefsimizi kötülemek konusunda yanlış öğrendiğimiz gibi dünyayı kötülemek konusunda da yanlış öğrenmişiz bu işin doğrusunu bize Übey bin Ka'b radıyallahu anh nasıl anlatmaktadır?

325. SORU: Dünya konusunda Kur'an'da ve hadislerde aslında yerilen ne tür bir hayattır?

326. SORU: Helal ve temiz rızkı müminler için haram kılmak konusunda Kur’an-ı Kerim'de nasıl bir ifade buyurulmuştur?

327. SORU: Avamın anladığı manada zahit olmak nedir?

328. SORU: Hakiki zahitlik nedir?

329. SORU: Dünya müminin zindanı ise konfor ve rahat içinde yaşayan müminleri nasıl izah edebiliriz?

330. SORU: Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol hadisindeki yolcu ve garip örneği ne anlama gelir?

UBUDİYET

331. SORU: Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yok mu isteyen istediğini vereyim dediği zaman dilimi hangisidir?

332. SORU: Rabbimizin dostluğunu kazanmanın bize en önemli getirileri nelerdir?

333. SORU: Hayat düşe kalkadır düştüğünde kalkarken gülümsemeyi ihmal etme. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi davranışı bize öğretir?

334. SORU: Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir?

335. SORU: Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir?

336. SORU: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mal edinmek isteyenlere ne tavsiyede bulunmuştur?

337. SORU: Gönül zenginliği ve ihtiyacımızın giderilmesi için ne yapmamız gerekir?

338. SORU: Kulun bir rabbi olduğunun bilincine varması tevbesini nasıl etkiler?

339. SORU: Rabbimiz Kulu ile ilişkisini ayarlarken onun kendisiyle nasıl bir ilişki kurduğuna bakar. Buna örnek hadisi şerifleri yazınız.

340. SORU: Mehmet Akif'in Kulun rabbine güvenip dayanması konusundaki mısralarını yazınız.

Seviker
Yükleniyor...