Hadislerle İslam MELEKLERE İMAN Bölümü soruları

MELEKLERE İMAN/ RAHMETLE KUŞATILMAK

532. SORU: Melek kelimesinin anlamlarını yazınız.

533. SORU: Melekleri inkâr etmek Allah'ı da inkâr etmektir aynı şekilde meleklere düşman olmak da Allah'a düşman olmaktır bu durumu ifade eden ayeti kerimeyi yazınız.

534. SORU: Meleklerin maddi varlıklar gibi hangi özellikleri yoktur?

535. SORU: İbadet hususunda mü’minde de bulunması gereken ve meleklerin de özelliklerinden olan Araf 206. ayette geçen kulluk özelliklerini yazınız.

536. SORU: Kur'an-ı Kerim'de ve sahih kaynaklarda geçen meleklerin isimlerini ve görevlerini yazınız.

537. SORU: Kişiye mahza müminlerin iyiliği için yaratılmış dedirten meleklerden üçüne örnek veriniz.

538. SORU: Meleklerin (nurani elçilerin) varlığına inanan kişiye yansıyacak ruhi güzellikler, psikolojik rahatsızlıkların çözümleri nelerdir?

 

KİTAPLARA İMAN /AKLIN VAHİY İLE BULUŞMASI

539. SORU: Yüce yaratıcının kitabı ile meşgul olmaktan başka bir işe fırsat bulamayanlar için Kudsi bir hadiste hangi müjde verilmektedir?

540. SORU: Aynı Kudsi hadiste Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü nasıl bir benzetme ile ifade buyurulmuştur?

541. SORU: Allah’ın gönderdiği peygamberler ve kitapların ortak özelliği nedir?

542. SORU: Mümin kuşatıcıdır. Kitabın adının ne olduğu değil kimden (rabb'inden) geldiğidir onun için önemli olan. Müminlerin rabbinden gelen tüm kitaplara iman ettiğini ve bu konuda ayrım gözetmediğini ifade eden ayeti kerimeyi yazınız?

543. SORU: Ehli kitaptan gelen haberlere karşı takınmamız gereken tavrı Efendimiz hangi cümlelerle ifade etmiştir?

544. SORU: Kitab-ı Mukaddes adı altında birleştirilen İncil Zebur ve Tevrat hangi isimlerle anılmaktadır?

545. SORU: Ehli kitabın Kur'an'a iltifat etmemesine rağmen Müslümanların ehli kitaptan gelen haberlere Kur’an-ı Kerim’den gelen haberlerden daha fazla iltifat etmesinin yanlışlığını hangi sahabe hangi ifadelerle dile getirmiştir?

 546. SORU: Kur'an'a iman etmenin Yahudi ve Hristiyan için de zorunlu olduğunu hangi Hadis-i Şerif bize hatırlatır?

547. SORU: Peygamber Efendimiz’in ümmetine bıraktığı en büyük miras Allah'ın kitabı Kur’an’dır. Efendimiz hangi hadis-i şerifte bu konuya vurgu yapmıştır?

548. SORU: Kur'an-ı Kerim'de bizzat Kur'an için hangi isimler verilmiştir anlamları ile birlikte yazınız.

549. SORU: Kur'an'ın haramlarını helal sayan... Hadisi Şerif'in devamını yazınız.

550. SORU: Kur'an-ı Kerim'in içeriğine dair Hz. Ali'nin söylemiş olduğu muhteşem sözü yazınız.

551. SORU: Hz. Ali'nin ifade buyurduğu bu gerçekler bir kenara bırakılırsa peygamberin hangi serzenişi ile muhatap olunur ve bu cümle hangi ayeti kerimede geçmektedir?

552. SORU: İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in inananların Kur'an'a karşı tutumlarını eleştirdiği şiirden bir beyit yazınız.

 

ALLAH'IN KİTABI/ SÖZLERİN EN GÜZELİ

553. SORU: Hablullah ve urvetü'l vuska ne demektir?

554. SORU: Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi için hangi tabirleri kullanır?

555. SORU: Vahyin asla hafif tavırlarla okunamayacağını, onun ‘’ağır bir söz’’ olduğunu Kur'an'ın bizzat kendisi hangi cümlelerle ifade eder?

556. SORU: Kur'an-ı Kerim'i inkâr etmek isteyenlere karşı Allah azze ve celle yapmaları imkânsız olan şeylerle onları meydana davet etmiştir. Bu durumlara üç örnek veriniz.

557. SORU: Kitaba inanmayanların kalpleri neye benzetilir ve sonrasında hatta o bile olamaz denilir. İlgili ayet-i kerimenin mealini ve hangi surede geçtiğini yazınız.

558. SORU: Kur'an-ı Kerim'in iniş ve okunuş amacı hangi ayetlerle ifade edilmiştir?

559. SORU: Sevgili peygamberimizin Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku emrini nasıl uyguladığına dair üç örnek veriniz.

560. SORU: Bizim hızlı hızlı okuduğumuz Fatiha’da meğer Rabbimiz, dilimizden dökülen her ayete anında karşılık verirmiş. O yüzden bizim de aynı dikkatle üzerinde olmamız gerekmez mi? Konuyu ifade eden Hadis-i Şerif hangi kaynakta geçmektedir?

561. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabeye Hz. Davut gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuştur?

562. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şımarmayacağını bildiği insanların teşvik için zaman zaman onlara karşı güzel duygularını açıkça ifade ederdi. Kur'an-ı Kerim okuma konusunda Ebu Musa el Eş'ari'yi hangi cümlelerle mutlu etmiştir?

563. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı Şu dört kişiden öğrenin şeklinde ifade buyurduğu dört mübarek sahabeyi yazınız.

564. SORU: Kur'an'ı ezberleyip onu devamlı okuyan kişi kimlerle beraber olacaktır?

565. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem önemli görevlendirmelerinde hangi kriteri önde tutardı?

566. SORU: Kur’an sadece hayatta değil ölümünden sonra da kişiyi önde tutar asr-ı saadetten bu konuya dair bir örnek yazınız.

567. SORU: Asla azap görmeyecek kalp nasıl tarif edilmiştir?

568. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı öğrenen okuyan ve yerine getiren kimseyle onu başkasına öğretmeyen kimseyi neye benzetmiştir?

569. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur’an-ı Kerim okuma konusunda insanları dörde ayırmış ve her birini bir bitkiye benzetmiştir. İlgili hadisi yazınız.

570. SORU: Kur’an-ı Kerim'i okuyan ve onunla amel edenin sadece bu dünyada ve sadece kendine de değildir faydası... Anne babasına ne gibi bir ikramda bulunulacağını yazınız.

571. SORU: Mukabele uygulaması ilk kimler arasında olmuştu?

 

PEYGAMBERLERE İMAN/ ALLAH'IN ELÇİLERİNİ TASDİK

 572. SORU: Müşriklerin, Hz. Ebubekir’in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğe çıkışını tasdiklemesine şaşmalarına karşın Hz. Ebubekir nasıl cevap vermişti?

573. SORU: Hz. peygamberin Kur’an’a ekleme ya da çıkarma yapmadığını hangi ayeti kerime bize haber vermektedir?

574. SORU: Allah'a iman edip peygamberi kabul etmediğini söyleyen insanlar peygamber diliyle nasıl tehlikeli bir hataya düşmüşlerdir?

575. SORU: Bir peygamberin görevleri Ali İmran 164'te nasıl ifade edilmiştir?

576. SORU: Peygamberi kabul etmemek bir yana Allah'a iman ettiğini kabul eden bir insanın onun peygamberini de ölümü göze alarak her türlü tehlikeye karşı savunması gerekir. Bu konuda kimi örnek verebiliriz?

577. SORU: Peygamberlere iman demek bir peygambere değil Allah'ın gönderdiği her peygambere imanla gerçekleşir bunun zıddı ancak küfürdür. Bu konuda ayeti kerime bu durumu nasıl açıkça ifade etmektedir?

578. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de tabi olan ehli kitap hakkında ne buyurmuştur?

579. SORU: İnsanların peygamberlerin davet çağrılarına tepkileri çoğunlukla nasıl olmuştur?

580. SORU: Sahabenin Ya Rasûlallah bizden daha hayırlı biri var mıdır sorusuna Efendimiz nasıl cevap vermiştir?

 

MUCİZE / PEYGAMBERLERE VERİLEN OLAĞANÜSTÜ LÜTUF

581. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayetleri okuduğunda sakalları ıslanıncaya kadar ağlamış ve bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurmuştur?

582. SORU: Mucize nasıl tarif edilmiştir ve Peygamberler tarihine bakıldığında mucize iki şekilde verilmiştir bunları yazınız.

583. SORU: Hz. Musa'nın mucizelerinin konu alındığı Kur’ani anlatımda mucize ile sihrin birbirinden ne kadar farklı olduğu nasıl ortaya konmuştur birkaç cümle ile açıklayınız.

584. SORU: Bir şeyin sahtesini de gerçeğini de en iyi O işle uğraşanlar bilir bu konuda en güzel örnek olan sihirbazların imanı hakkında Abdullah bin Abbas ne buyurmuştur?

585. SORU: Hadi diyelim hadisteki mucizeleri inkâr ettiler ya ayetteki mucizeleri nasıl inkâr edecekler. Ayet-i kerimelerde peygamberlere verilen mucizelerden İbrahim Aleyhisselam’a ve İsa Aleyhisselam’a verilen mucizeleri yazınız.

586. SORU: Peygambere has özellikleri konu alan ve onun nübüvvetini ispat sadedinde rivayetleri derlemek maksadıyla kaleme alınan eserlere ne denir?

587. SORU: Efendimizin dokundukları şeylere bereket olduklarına dair iki örnek yazınız.

588. SORU: İnsanlar peygambere sırt dönse bizzat rabbi ona yardım eder. Bu yardımlardan ikisini yazınız.

589. SORU: Mucizeden farklı olarak Allah'ın tüm Veli kullarına dilediği vakit lütfu ikramda bulunması olayına ne denir?

590. SORU: Veli kullara ikram babından gece yollarının aydınlatılması olayı hangi iki sahabeye ikram edilmiştir?

 

AHİRETE İMAN/ EBEDİ HAYATI TASDİK

591. SORU: Bir seyahatten dönenlerin hatıralarını paylaşmaları güzeldir. Peygamberimizin bu konudaki talebini ve kimlerden istediğini yazınız.

592. SORU: Zayıfların haklarının zayi edilmesi o toplumun temizlenmesine engeldir. Bu konuya dair peygamber sözünü yazınız.

593. SORU: Ahirete inanmak insanın bireysel toplumsal ve evrensel boyutlarıyla da güçlü bir biçimde ilişkilidir. Bu konuda Allah'a ve ahiret gününe iman edenin dikkat etmesi gereken hususları peygamber Aleyhisselam ayrı ayrı zikretmiştir bu hususlardan hadislerle İslam kitabında geçenleri yazınız.

594. SORU: Kıyamet günü tüm hakların hak sahibine verileceğine dair Rasûl Aleyhisselam hangi örneği vermiştir?

595. SORU: Kişi, aklını ve acziyetini ahiret inancındaki hassasiyetiyle ortaya koyar bu konuya dair bir hadis yazınız.

596. SORU: İnsanoğlunun, hesabını vermeden hiçbir yere kımıldayamayacağı beş şeyi yazınız.

597. SORU: En akıllı mümin, peygamberî ifade ile kimdir?

598. SORU: Efendimiz, ümmeti ahirette yoldaşsız ve rehbersiz kalıp mutluluğu tadamayacak endişesi ile arkadaşlarına gözyaşları içinde ne demiştir?

 

KADER /HER ŞEY BİR ÖLÇÜ İLE YARATILMIŞTIR

599. SORU: Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun sorusuna Hz. Ömer radıyallahu anh nasıl cevap vermiştir?

600. SORU: Bir insanın bir konudaki iki farklı tercihten hangisini seçerse seçsin Allah'ın kaderidir. Hz. Ömer bunu nasıl ifade etmiştir?

601. SORU: Salgın hastalıklarda gideceği yer ya da bulunduğu yer hususunda Müslümanın tavrı ne olmalıdır?

602. SORU: Evrende kaos değil kaderin yani bir ölçünün var olduğunu ve yaratmanın, denge ve düzenin bu ölçüyle birlikte olduğunu hatırlatan ayetlere bir örnek veriniz.

603. SORU: Kadere inanan bir insan Allah hakkında en başta neyi kabullenmiştir ve kadere iman eden kişinin sebepler gözünü kör etmez onlara takılıp kalmaz sınırlar onu bağlamaz. Bu konuya dair bir örnek veriniz.

604. SORU: Kainattaki her şeyin Allah'ın emriyle olduğunu ve bu noktada gerek kendimizde gerek kendimizin dışında gelişen bu fiillerin ona nispet edilmesi gerektiğini İbrahim Aleyhisselam hangi cümlelerle dile getirmiştir?

605. SORU: Allah'tan gözetilmeyi ve O'nu her daim yanında bulmak isteyen kimse önce Allah'ın emir ve yasaklarını gözetsin. Bu dersin hangi hadiste açıkça zikredildiğini görüyoruz?

606. SORU: Allah'tan gelecek fayda ve zararı engelleyebilecek hiç kimse yoktur bu konuyu ifade eden ayeti kerimeyi yazınız.

607. SORU: Kalemlerin kaldırılması ve sahifelerin kuruması hangi anlamdadır?

608. SORU: Ezeli bilginin meydana gelecek hadiselere önceden bir müdahale olmadığı hangi ayetle açıklanmıştır?

609. SORU: La Havle vela kuvvete illa billah ne demektir?

610. SORU: Kader tartışmaları hangi dönemde başlamıştır?

611. SORU: Kaderde değişiklik olur mu?

612. SORU: Allah'ın kudret ve iradesine sığınmanın, kaderi idrak etmenin bir göstergesi olan duayı yazınız.

 

Seviker
Yükleniyor...