Hadislerle İslam FIKIH VE İCTİHAD Bölümü soruları

FIKIH VE İCTİHAD / DERİN KAVRAYIŞ HAKİKATİ ARAYIŞ

423. SORU: ''Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun'' hadisi şerifi hangi ortamda kimlere söylenmişti?

424. SORU: Hangi sahabe için kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyecektir müjdesi verilmiştir?

425. SORU: Rabbimiz, birini dinde fakih kılmışsa onun için ne murad buyurmuştur?

426. SORU: Kur'an'ı üç günden daha az bir sürede hatmetmeme emri neden gelmiştir?

427. SORU: İyi Müslüman'ın iki temel vasfı, aynı zamanda münafıkta bir araya gelemeyecek iki vasıf nedir?

428. SORU: Bunun dışında hangi iki özellik dini hakkıyla kavramış olmakla doğru orantılıdır?

429. SORU: ''Şüphe yok ki ben de sadece bir .......... Olarak gönderildim.'' Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övgü dolu bu sözü kimleri kapsar ve noktalı yerlere hangi ifade gelmelidir?

430. SORU: Hadis-i Şerife göre; dünyevi kazançları eksiltse bile ahirette kişiyi zengin kılacak özellikler nelerdir. Bunun zıddı olarak dünyada kazandırsa bile ahirette yoksul kılan kötü özellikler nelerdir?

431. SORU: Bazen öğrendiklerinin değerini bilemeyen ya da öğrendikleri hakkında derin kavrayış sahibi olamayan kimselerin aksine öğrenme imkânı bulamayan nice ince anlayışlı kimseler vardır. Bu insanlara ilmi ulaştırmanın yolunu bulmak lazım. Hangi hadiste buna işaret edilmiştir?

432. SORU: ''Cehaletin ilacı sormaktır'' hadisi şerifi hangi olaydan dolayı zikredilmiştir?

433. SORU: Abdullah Bin Amr'ın çok ibadetinin yanı sıra ilminin de hatırı sayılır olduğunu hangi özelliklerinden anlıyoruz?

434. SORU: Kitapların yasaklanması ya da yazılmaması değildir ilmi aramızdan çekip alan asıl ilmin kaybolması …. Sebebi iledir. Noktalı yerlere hangi ifade gelmelidir?

435. SORU: İnsan yanlış bir karar verdiğinde yanlışında ısrar etmemeli çünkü hakikat asıldır hangi sahabe hangi sahabeye bu konuda hangi cümlelerle tavsiyede bulunmuştur?

436. SORU: Bilgisizce verilen fetva kimi bağlar?

437. SORU: Abdullah Bin Mes'ud’un hangi sözü içtihada teşvik niteliğindedir?

438. SORU: Davada hâkimi yanıltacak şekilde bilgi vererek bir şey elde eden kimse aslında ne elde etmiştir?

439. SORU: İçtihat konusunda akılcı sorularla benzer meseleleri kıyas etmenin peygamber dönemindeki örneklerinden birini yazınız.

440. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiriyle iyilik ve kötülük nedir?

Seviker
Yükleniyor...