Hadislerle İslam insan -ruh- nefis Bölümü soruları

 İNSAN 
257. SORU: İnsanın karakteri değişmez kanalize olur, dinini iyi kavradığı oranda iyiliğine iyilik katar. Bu sözü destekleyen hadisi şerifi yazınız.
258. SORU: İnsanların çoğunun kalitesiz davranışları için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur?
259. SORU: Efendimizin ifade buyurduğu gibi insanlar ikiye ayrılır bu sınıflandırma nasıl yapılmıştır?
260. SORU: Ensar'ın hatibi olarak bilinen sahabe kimdir?
261. SORU: Karakterin kaynağına ilişkin islami hakikat nedir?
262. SORU: Yaratılmış çirkin şey yoktur. Aslında her mahlukun en güzel şekilde yaratıldığını bize hangi ayet haber verir?
263. SORU: İnsanın emelinin ecelinden uzak olduğunu yani insanın tûl-i emel sahibi olduğunu hangi hadis hatırlatır?
264. SORU: İnsandaki bencillik, mal ve acelecilik sevgisi hangi şeyden kaynaklanır?
265. SORU: Bilinçli ve azimli bir yaklaşımla ahlaki zaafların yok edilebileceği mesajını veren bir ayeti kerime yazınız.
266. SORU: Kitapta İnsaniyetin eşitliğini ortaya koyması bakımından düşünülmeye değer bulunan dikkat çekici ifade hangisidir?
267. SORU: İnsanı Allah katında diğer canlılar arasında müstesna bir yere koyan yetenekleri hangileridir ve bu Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade edilmiştir?  
268. SORU: İnsana yasaklanan tutum ve davranışlar eziyet olsun diye değil aksine saygınlığına leke düşürmesin diyedir. Kitapta bu durum nasıl ifade edilmiştir?
269. SORU: İnsanın kâinattan süzülmüş bir öz olduğunu hangi şair hangi dizelerle dile getirmiştir?

 RUH 
270. SORU: Yahudilerin bilgiçlik taslayıp mahcup oldukları konulara bir örnek veriniz?
271. SORU: Hazreti İsa’ya Allah'tan bir ruh denilmesi hangi konu ile alakalıdır?
272. SORU: Neseme ne anlama gelir?
273. SORU:İnsanların sebepsiz olarak anlaşamamalarını hadis nasıl açıklamıştır?
274. SORU:Hadiste belirtilen şekliyle ruh ne ifade eder?
276. SORU: Kalu bela hadisesi ne için gerçekleşti?
275. SORU: Elest bezmi nedir?
277. SORU:Ölenin gözlerinin yukarıya dönmesi nedendir?
278.SORU: Ölenin gözünün kapatılması caiz midir?
279. SORU: Çirkin davranışlar sergileyenlerin kıyamet bekleyişindeki halleri neye benzetilmiştir?
280. SORU: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mü’ minin ruhunu neye benzetmiştir?

 NEFİS 
281. SORU: Peygamberimizin tanımıyla akıllı ve ahmak kişiler kimlerdir?
282. SORU: Pis nefsim demek doğru mudur?
283. SORU: Yapabileceğimiz işe kalkışmak ya da başka bir deyişle gücünün yetmediği işlere kalkışmamak Efendimizin hangi tavsiyesidir?
284. SORU: Acizlik ve tembellik de kabir azabı gibi Allah'a sığınmayı gerektirir ilgili hadisi yazınız.
285. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tanımıyla mümin, Müslüman, Mücahit ve muhacir kimdir?
286. SORU: Peygamberler dahil hiç kimse nefiste uyanan arzu ve isteklerden korunmuş değildir bu konuya bir örnek yazınız.
287. SORU: Dinimizde esas olan nefsi ezmek midir değilse doğrusu nedir?
288. SORU: ‘’Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın çünkü kıyamet gününde hesap ancak dünyadayken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır.’’ Bu söz kime aittir?
289. SORU: İnsanın kendisi anlamına gelen kelime nedir?
290. SORU: İnsan kendisini unutur mu? Konu ile ilgili bir ayet ile cevap veriniz.
291. SORU: Nefsi tahkir etmek onu küçük düşürmek neden dolayı doğru değildir?
292. SORU: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rabbine sığdığı şeylerden yedi tanesini yazınız.

Seviker
Yükleniyor...