Hadis Giriş Dersi

Dersin Gayesi : Hadis ilminin ana konularını özetle sunmaktan ibarettir. Hadis araştırmalarında hakikati tesbit edip doğru neticeye ulaşabilmek için temel bir ilke olarak, sübjektif, peşin hüküm ve aceleci yaklaşımdan uzak durup objektiflik, dikkat ve teenni ile hareket etmek çok önemlidir.

Hadis ve Sünnetin, ilmî usûl yerine peşin hükümle değerlendirilmesi tamamen yanlış neticelere götürür. Zira usûlü olmayan bir araştırmadan vusûl beklemek kabil olmadığı gibi, problemleri, terimleri, tarihi, ricâl ve literatürü bilinmeyen bir ilim dalından faydalanmak da mümkün değildir. Bu yüzden, Hadis İlmine Giriş çerçevesinde ana konuların / temel meselelerin bilinmesinde zaruret vardır.

Seviker
Yükleniyor...