üçaylara girerken

Euzu billahi mineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim
Bir mübarek üç ayları yine karşılamak üzereyiz. Değerli dostlarım üç ayların ilk ikisi olan Recep ve Şaban ayına dair sahih hadisler konusunda TDV İslam ansiklopedisini baz aldığı kaynaklar açısından referans gösterecek olursak bu konuda şu şekilde bahsetmiştir:

Hadis âlimleri receb ve şâban aylarının fazileti hakkında kaynaklarda mevcut rivayetlerin çoğunun uydurma, önemli bir kısmının zayıf olduğunu ifade etmektedir. Rasûl-i Ekrem’in receb ayı girdiğinde, “Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir. Resûlullah’a isnat edilen, “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).

Fakat bütün bunlarla birlikte haram aylarda oruç tutmanın faziletine dair

 "Haram ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde tutulan oruçların 900 senelik ibadet sevabı kazandırır."

Gazalî, bu hadisi, İhyau’l-Ulum adlı eserinde (I/244) nakletmiştir. İhya’nın  hadislerini tahriç eden Zeynu’l-Irakî, hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Tahricu Ahadisi’l-İhya).

“Bir şer’i hüküm içermeyen, güzel işler yapmaya teşvik eden zayıf hadislerle amel edilir.” prensibi gereğince, faziletli amellere teşvik babından zayıf hadislerin de uydurma olmadığı sürece kullanılabileceğini zikretmişlerdir.

Yine Taberi'de geçen "haram ayların pazartesi ve Perşembe lerinde tutulan oruçlara 2 yıllık ibadet sevabı verilir" uydurma olmadığından dolayı kabul görmüştür.

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi “üç aylar orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Rasûl-i Ekrem’in Sallallahu aleyhi ve sellem şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “savm”, 52; Müslim, “sıyâm”, 175, 176). Ancak Rasûlullah’ın Sallallahu aleyhi ve sellem receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

Bir kısım âlimler özellikle receb ayının tamamını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamıştır. Bunun sebebi Rasûl-i Ekrem’in ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislere (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 178) şeklindeki hadisi şeriftir. Yalnız değerli kardeşlerim tamamını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamak başka o ayda çok oruç tutmak başkadır. Yine aynı hadisi şerif ve şâbanın on beşinden sonra orucun terkedilmesine yönelik rivayetler sebebiyle alimlerin çoğunluğu orucu farz olan ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüştür.

Peki tüm bu kıymet ve hazırlık neden diye soracak olursak daha önceki yazılarımızda da zikrettiğimiz üzere harika bir misafir ağırlayacağız iki ay sonra. Öyle bir misafir ki o misafir sebebiyle cehennemden azad olmak o kadar kesin ki Allah Rasulü Ramazan'a kavuşup da bağışlanmadan çıkanın burnu yerde sürtülsün (Buharî, el-edebu’l-müfred- 1419) buyurmuş ve buna meleklerin efendisi cibril amin demiştir. Demek ki bunca hazırlık ağırlayacağımız misafirin yüceliğinden kaynaklanıyor. Hani önemli bir misafir geleceği zaman dip bucak evimizi temizleriz ya tam da o gayretle dip bucak kişiliğimiz de ki kusurları gidermenin Kur'an bilgisindeki eksikliğimiz hadisler konusundaki eksikliğimiz insani ilişkiler konusundaki kusurlarımız ın giderilmesi için kolları sıvamak vakti herkesin meşguliyeti farklı olduğundan dolayı kimse için net motomot bir program söylemek mümkün değil lakin dip bucak temizlik için en çok göze çarpan tabii ki en çok rahatsız olduğumuz özelliğimizle işe başlayabiliriz. Önce temeli sağlamlaştırmak... Binanın kurulacağı arazideki çer çöpün diken ve çalının temizlenmesi gibi Ramazan'ın tahtının kurulacağı yüreklerimizde ve elbette ki Ramazan'ı Ramazan yapan Kur'an-ı Kerim'in inişinden dolayı Allah'ın kitabının ağırlayacağımız zihinlerimizi ve yüreklerimizi de kötü ve kusurlu düşüncelerden arındırmamız gerekmektedir. İşte bu arındırma için sunulmuş bu iki ayın iyi değerlendirilmesi lazım.Allah'ın izniyle iki ay boyunca Ramazan misafirini ağırlamak için sarf etmiş olduğumuz manevi temizlik seferberliği, bir ay da Ramazan'da gösterdiğimiz çaba toplam 3 ay yani senenin dörtte biri Allah'ın izniyle güzel geçerse inşallah geri kalan kısmı için bir maya olur diye umut ederiz. 
Sanki bir yazının giriş gelişme ve sonuç bölümleri gibi receb-i şerifi giriş şaban-ı şerifi gelişme mübarek Ramazan'ı sonuç olarak düşündüğümüz zaman giriş ve gelişme güzel devam ettirildi ise sonuç da güzel olacaktır diye umarız.

Yine burada Recep ayının haram bir ay olması hasebiyle bugün itibariyle müşriğin dahi kanı başlatan kendisi değilse dökülemeyeceği, savaşmanın haram olduğu 4 aydan biri olan Recep ayında bizim de yapmamız gereken dilimize bir çeki düzen vermek başta ev halkımız olmak üzere etrafınızdakileri elimizden ve dilimizden selamette kılmaktır ve bu zaten bizim Müslüman olarak yapmamız gereken bir özelliğimizdir. Çünkü Allah Rasulü Sallallahu aleyhi ve sellem " Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. (Asıl) muhacir de Allah'ın yasakladıklarını terk edendir." (Buhârî, Îman 4, 5, Rikak 26; Müslim, Îman 64-65) buyurmaktadır. Lakin insanız yanılıyoruz kırıyoruz incitiyoruz sesimizi yükseltiyoruz işte Recep ay'ı tam da buna bir çekidüzen verme vakti çünkü müşriğin kanı akıtılmazken mü'minin kalbinin kırılması kamil insana yaraşmaz. Üç ayların değerini bilelim diyen insan evet üç aylarda oruç tutmayı Kur'an'la hemhal olmayı gözettiği kadar haram bir ayda müslümanı incitmemeye de gözetmelidir her ne kadar hayra niyetlendiğimiz zaman şeytan da bu hayrı engellemek için elinden geleni yapacak olsa da biz inşallah niyetimizin arkasında duralım ve Allah'tan yardım isteyelim. Recep ayında oruç tutmaya dair hadisler yukarıda zikredildi lakin 2021 Recep ayının ilk günü cumartesiye denk geldiğinden dolayı oldukça soru geldi bu konuda kaynaklarda şöyle bir açıklama yapılmış;

"Sizden biri âdeti olan bir orucu tutuyorsa, bir sakıncası olmaz."
(Neylü'l-Evtar, IV/249; Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, III/124) Bu durumda sürekli olarak tuttuğu bir oruç o güne denk gelirse yalnız cuma yalnız cumartesi yalnız pazar günleri de oruç tutabilir manası çıkar.

Son birkaç cümlede oruç tutmakta zorlanan kardeşlerim için. Evet orucun sevabını duyduğumuz zaman gerçekten çok arzu ediyoruz lakin tuttuğumuz zaman kırıp incitiyorsak. Oruç bizi tutmuyorsa ya da bir takım sıkıntılarımızdan dolayı Ramazan'ı zar zor ancak tutabiliyorsak değerli dostlarım belki de bizim ücret alacağımız kapı oruç kapısı değil de kıraat-i Kur'an ya da nafile namaz ya da gece namazlarını oturtma vakti ya da bir müslümana yol gösterme açı doyurma, infak kapısı bunlardan biri olabilir sadece oruca odaklanıp diğerlerini ihmal etmemek gerekir tüm bunlarla birlikte oruç tutabiliyorsak ne mutlu bize fakat oruç tutamamak üç ayları değerlendirememek anlamına gelmemeli bu durumda bizde diğer hayır kapılarına yönelmeli ve mutlaka nasiplenmeliyiz.

Rabbim günah yüklerinden kul hakkından arınmış olarak ve Kur'an'la ve Hadis-i şeriflerle bağımız daha kuvvetli olarak girebileceğimiz bir ramazan, bağışlanmış olarak ulaşabileceğimiz bir bayram nasip etsin Allah'a emanet olunuz bir sonraki yazıda görüşmek üzere....

Haktan Bilen

Seviker
Yükleniyor...