Peygamberimiz s.a.v. adına kurban kesilebilir mi?

SORU :

Hayırlı akşamlar hocam iyisinizdir inşallah bazı gruplarda rastladığım mesajlar  var Hz Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem adına kurban hissesi dağıtıyorlar etleri yetim ve öksüz ailelere ulaştırıyorlar benim sorum buradaki ifadeler ne kadar doğru veya değil yoğunluğunuz zirvede eğer  cevap yazabilirsiniz sevinirim.

Değerli kardeşlerim gün geçmiyor ki yeni bir uygulama ile karşılaşmayalım. Hayr adına lakin sahabenin toplu olarak yapmadığı bir uygulamayla alakalı bir soru gelmesin. İşte bu soru da onlardan biri konu ile ilgili yaptığım kısa bir araştırmadan sonra öğrenmiş olduklarımı sizin de istifadenize sunayım. Bu konuda din işleri yüksek kurulunun fetvası şu şekildedir;

Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?
Dinimizde böyle bir uygulama yoktur. Bunun, yapılması gereken bir ibadet gibi görülmesi caiz değildir. Çünkü Allah ve Rasûlü’nden nakledilmeyen bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dinîlik vasfı vermek bid’attır. Her bid’at da Hz. Peygamberin (s.a.s.) nitelemesiyle dalalettir (Müslim, Cumua, 43; Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Tirmizî, İlim, 16).
Hz. Ali’den rivayet edilen “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 420, 423) şeklindeki haber, bu uygulamaya delil olamaz. Çünkü Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. 

Belki aklımıza Hz Ali radıyallahu anh kestiyse bizim de kesmemizde bir sakınca yoktur neticede Hz Ali radıyallahu anh hulefa-i raşidinden biridir  şeklinde bir soru gelebilir. Evet bu şekilde düşünen alimlerde olmuş fakat aradaki şu nüans farkına dikkat etmemiz gerekir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ümmeti için kurban keserdi. Câbir -radıyallahu anh- şöyle anlatır: “Bir Kurban Bayramı’nda, Allah Resûlü ile musallâda / namazgâhta hazır bulundum. Hutbesini tamamlayınca minberinden indi. Kurbanlık bir koç getirildi. Resûlullah onu kendi eliyle kesti. Keserken de şöyle buyurdu: «Bismillahi vallâhu ekber. Bu, benim adıma ve ümmetimden kurban kesemeyenler adınadır!»” (Tirmizî, Edâhî, 20/1521)

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz sevabını ümmetine bağışlamak üzere kurban kestiyse müminler de sevabını Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi ve sellem- armağan etme niyetiyle kurban kesebilir.

Sevabı Peygamberimizin -sallallahu aleyhi ve sellem- mübarek ruhuna bağışlanmak üzere kurban kesmek caizdir. İbni Ömer -rahmetullahi aleyh- umre yapar ve sevabını Resulullah'ın -sallallahu aleyhi ve sellem- ruhuna hediye ederdi. (İbni Abidin 2/ 244)

Evet tüm bu rivayetler sahih rivayetlerdir lakin bireysel olarak yapılmış işlerdir yani kişi bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi vesellem adına kurban kesebilir lakin bu iş topluma yayılarak kurban keseceğim diye para toplanarak insanlardan para alınarak yeni bir bid'at oluşturulamaz. Bu tarz bir çoğul uygulama İslam'ın hiçbir döneminde İslam toplumlarında edinmemiştir. Arzu eden kişilerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına bireysel olarak kurban kesmeleri sahabe örnekliği ile izah edilebilir lakin bu şekilde toplumsal bir uygulamanın yeri yoktur.
Bir başka yazıda buluşmak duasıyla bayramınızı gönülden tebrik eder Rabbimizden ömrümüze huzur ve bereketler dilerim.

Haktan Bilen

Seviker
Yükleniyor...