insan kaç yaşına kadar gençtir?

SORU:

Hocam    kaç   yaşına   kadar    bir   insan    genç   sayılır?

CEVAP:

Dünya standartlarında gençlik yaşı belli olsa da dinimize göre bayan da erkek de akıl baliğ olduğu andan itibaren artık çocuk değil gençtir. Kur'an 23 yılda indiğinden dolayı ilkgençlik 23 yaşında tamamlanır ki bu bedenin yaşıdır.
Cennetlikler 33 yaşında olacağından ikinci gençlik evresi 33 tür. “(Ruh üflenmiş) bir düşükten bir pirifâniye kadar (cennetlik olan) her kes otuz üç yaşında, Âdem’in suretinde, Yusuf’un güzelliğinde, Eyyub’un ahlakında  haşr edilirler.”(   Kenzu’l-Ummal, H. No:  39384). Bu da bedenin ve ruhun en dingin olduğu yaştır. 33 den sonra ruhi dalgalanmalar çok görülmez ani bir problem yaşanmadıkça.

''İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır: "Rabbim! Bana ve anne babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle, pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!" Ahkaf suresi 15. ayet
Ahkaf suresindeki  bu 40 yaş duası da aklın kamil olduğu yaşı gösterir. 40 yaşına giren her Müslümanın Bu duayı yapması ve hem üst soyunun hem de altsoyunun nimete kavuşması ve bu nimet'in şükrünü eda edebilmesi için dua etmesi gerekir.Ve 40 yaş ile birlikte insan bedenen ruhen ve aklen olgunluğa ulaşmış olur. Bundan sonraki gençlik ise heyecana bağlıdır yaşam heyecanı bittiğinde gençliği de biter insanın. Sahabe 90'lı yaşları varıncaya kadar genç kalıp İstanbul önlerine kuşatmaya gelmiştir. Ammar Bin Yasir 90'lı yaşlarında şehit edilmiştir. Bedenen aklen ve ruhen kırkta kemal bulan gençliğin artık faal olarak devam ettirilmesi kişinin bu konudaki şuuruna bağlıdır.

Artık bundan sonrasında ya ahiretini ihya etmek için ve dünyada iyiliği hakim kılmak için aşkla koşan'ın ölünceye kadar yorulmayacağı bir gençlik başlar ya da hayalleri hedefleri olmayan suya atılmış bir yaprak gibi akışın götürdüğü bir bitkinlik hali. Tercih kişiye kalmış

Aşkla koşup yorulmamak heyecanımızı her daim diri tutmak duasıyla...

Haktan Bilen

 

Seviker
Yükleniyor...