yeryüzü yıldızları deneme 4.bölüm

Abdullah Bin Zübeyr

Soru 1-) Daha anne karnındayken muhacir olmak şerefini kazanan ve Medine'ye girmeden Küba yakınlarında dünyaya gelişiyle de bilfiil ilk ve tek muhacir bebek olan mübarek sahabi kimdir ve annesinin adı nedir?

A)Abdullah Bin Abbas/ Fatma                   B) Abdullah Bin Zübeyr/ Fatma

C) Abdullah Bin Zübeyr /Esma                   D) Abdullah Bin Amr/ Esma

Soru 2-)  Zikredilenlerden hangisi İbni Abbas radıyallahu anh’ın  İbn Zübeyr hakkındaki sözlerinden biri değildir?

A) “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yakın dostlarından birinin oğlu idi.”

B) “Annesi Esma Es-Sıddık'in kızı idi.”

C) “Onun faziletini onun hakkını ancak Allah'ın kör ettiği gözler inkar edebilir.”

D) “Babası Zübeyir cennetle müjdelenmiştir.”

Soru 3-) Abdülmelik bin Mervan radıyallahu anh’ın Emevi Halifesi olunca Abdullah Bin Zübeyr radıyallahu anh’ın üzerine kimi gönderdi?

A) Müslim bin Yesar      B)Haccac es-Sekafî           C) Müslim Bin Yesar             D)Yezid bin Muaviye

Soru 4-) Bir ana oğulun şehadet üzerinde tavsiyeleşme ve vedaları deyince sahabe hayatında aklımıza hangi İki sahabe gelir?

A) Esma ve Zübeyir          B)Esma ve Urve            C) Esma ve Abdullah              D)Ayşe ve Abdullah Radıyallahu anhum

Soru 5-) Başına gelen musibeti bir peygamberin başına gelen musibet üzerinden değerlendirerek kendini teselli eden ve bu konuda bize örnek olan annemiz kimdir ve hangi peygambere örnek göstermiştir?

A) Esma /Zekeriya               B)Esma /Yahya               C) Ayşe/Zekeriya                  D)Ayşe /Yahya

Abdullah bin Abbas

Soru 1-) Zikredilenlerden hangisi Abdullah Bin Abbâs radıyallahu anh’ın ve Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh’ın ortak özelliklerinden biri değildir?

A) İkisi de savaşçı bir ruha sahiptirler.

B) İkisi de çocukken peygamber ile yetişmişlerdir.

C) İkisi de katıksız hikmeti bizzat efendimizden öğrenmiştir

D) İkisi de yetişmesi ile bizzat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ilgilendiği çocuklardandır.

Soru 2-) imkanım olsa tek bir meseleyi 30 sahabeye sorar araştırdım diyen İbni Abbas radıyallahu anh bu sözüyle yazara göre hangi özelliğine vurgu yapıyordu?

A)İlme olan ihtiyacını        B)İlme olan gayretini   

C)Tenkitçi ve ayıklayıcı bir kafa yapısına sahip olduğunu

D) Bir ilmi nasıl elde ettiğini

Soru 3-) "Bıkmadan soran bir dil, durmadan işleyen bir akıl sayesinde "  Bu cevabı kim hangi soru karşılığında vermiştir?

A) İbni Mesud bunca Hadisi nasıl ezberledin ?

B) İbni Amr Kur'an'ı nasıl böyle güzel anladın ?

C) İbn Abbas bu kadar ilmi nasıl öğrendin ?

D) İbni Zübeyr bu kadar ilmi nasıl öğrendin?

Soru 4-) Hangisi Ubeydullah bin Utbe radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu anh’ı anlatırken saydığın özellikler arasında yoktur?

A) İbn Abbas radıyallahu anh’ın daha anlayışlı daha akıllı daha bilgili daha ahlaklı kimse görmedim.

B) Ondan daha ince isabetli görüş ortaya koyan ı bilmiyorum.

C) Arap dilini, Arap şiirini, Kur'an ve tefsirini matematik ve Feraiz ilmini ondan daha iyi bilene rastlamadım.

D) İlim için önüne kim otursa hemen eğilir, kim bir soru sorsa mutlaka cevaplardı böylesini hiç görmedim.

Soru 5-) Hangisi Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh’ın Abdullah bin Abbas radıyallahu anh için söylediği sözdür?

A)İbn Abbas radıyallahu anh’tan daha anlayışlı daha akıllı daha bilgili daha ahlaklı kimse görmedim.

B) Ondan daha ince isabetli görüş ortaya koyanı bilmiyorum.

C)Arap dilini, Arap şiirini Kur'an ve tefsirini matematik ve feraiz ilmini ondan daha iyi bilene rastlamadım.

D)İlim için önüne kim otursa hemen eğilir, kim bir soru sorsa mutlaka cevaplardı böylesini hiç görmedim.

Soru 6-) İbni Abbas radıyallahu anh’ın filmi derinliğini izah açısından dostlarından birinin sırasıyla hangi ilimleri öğretmek üzere insanları İbni Abbas radıyallahu anh’ın evine davet ettiğini anlatır?

A) Kur'an tevili, helal ve haram, fıkıh, hadis

B) Kur'an tevili, helal ve haram, feraiz ,Arapça ve şiir

C) Kur'an tevili, Hadis ilmi, feraiz ,Arapça ve şiir

D) Astronomi, fıkıh, cebir ,fasih Arapça

Soru 7-) Bütün insanların kuran ayetlerini onun anlayabildiği gibi anlayabilme arzusu, içinde otlayan bir hayvanı olmasa da bir müminin bahçesine yağmur yağınca içini kaplayan sevinç gibi olması İbni Abbas radıyallahu anh’ın hangi yönüne işarettir?

A) Yardımseverliğine                                                             B) Paylaşmayı sevmesine

C) Tanısa da tanımasa da insanlara hayır dilemesine      D) Hayrı ulaştırmaktaki gayretine.

Abbad bin Bişr

Soru 1-) Hangisi Efendimiz Aleyhisselam'ın Ensar hakkında söylediği sözlerden biri değildir.

A)Ensar bendendir Ben Ensardanım.

B) Siz benim gömleğimsiniz.

C) Ben sizden ayrılmam.

D) İnsanlar bir vadiye Ensar bir vadiye girse Ben Ensar'ın tarafına yönelirdim.

Soru 2-) Abbad bin Bişr radıyallahu anh’ın şehit düştüğü savaşın adı hangisidir?

A) Yemame             B) Yermuk            C) Tuster          D)Kadisiye

Süheyl bin Amr

Soru 1-) Yapan kişi peygamber dahi olsa esire kötü muamelenin karşılığı ahirette misli ile verilir bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in bu sözleri söylemesine sebep olan Hadise kime hangi olayda ve kim hakkında söylenmiştir?

A) Ömer/ Bedir sonrası/ İbni tüfeyl

B) Ömer /Uhud sonrası/ Süheyl bin Amr

C) Ömer /Bedir sonrası/ Süheyl bin Amr

Ebu Musa el-Eş'ari

Soru 1-) Ömer radıyallahu anh’ın Basra’ya vali olarak gönderdiği Ebu Musa el-Eş'ari yüklediği sorumluluklar arasında hangisi yoktur?

A) Rabbimizin kitabını öğretmek               B) Peygamberimizin sünnetini öğretmek

C) Cihada asker hazırlamak                         D) Yollarınızı temizlemek

Soru 2-) Basra’ya halkı için ondan daha hayırlı bir kimse gelmedi sözünü hangi sahabe hangi vali için söylemiştir?

A) Hüseyin /Ebu Lübabe         B) Ali / Selman          C) Hasan /Ebu Musa el-Eş'ari        D) Hasan /Ebu Amr

Soru 3-) Asıl adı Abdullah Bin Kays radıyallahu anh olan, Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelen, Ömer radıyallahu anh tarafından Basra'ya vali olarak atanan sahabi kimdir?

A) Ebu Ubeyde Bin Cerrah      B)Ebu Musa el-Eş'ari      C) Ebu Talha      D)Ebubekir Er-Razi

Soru 4-) Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem’den tebliğ aldıktan sonra yemene dönen Ebu Musa tekrar ne zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi?

A) Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret edince            B) Hendek savaşı sonrası

C) Hayber'in fethinin bitiminde                                     D) Hudeybiye'nin bitiminde.

Soru 5-) Efendimiz Aleyhisselam'ın “Onlar bendendir.Ben de onlardanım.” müjdesi hangi kavme söylenmiştir?

A) Evsliler          B) Temimliler        C)Hazreçliler        D)Eşariler

Soru 6-) Ebu Musa radıyallahu anh’ın zekası cesareti ve üstün askeri kabiliyeti ile büyük yararlılıklar gösterdiği ve savaşın kahramanı olduğu savaş hangisidir ve kimler arasında olmuştur?

A)Yemame / Müseyleme - İslam ordusu        B) Sıffin/ Ali ve Muaviye taraftarları

C) Tuster/İran - İslam ordusu                           D) Kadisiye /İran - İslam ordusu

Soru 7-) Hangisi Ebu Musa radıyallahu anh hakkında söylenmiş hadis-i Şerif ve sahabe sözlerinden biri değildir?

A) “Ebu Musa savaşçıların efendisidir.”

B)”Basra halkı için ondan daha hayırlısı gelmemiştir.”

C)”Yeryüzü ondan daha dürüst birini ağırlamamıştır.”

D)”Ebu Musa'ya Davut oğullarının nefes borusu verilmiştir.”

Soru 8-) Hangi sahabe Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma arasındaki  savaşta tarafsız kalıp fiili mücadelede yer almamıştır?

A) Ebu Musa        B)Ammar        C) İbni Abbas         D) İbni Ömer

Soru 9 -) Hakem olayında İmam Ali cephesini  ......... ,Muaviye tarafını da ........... temsil ediyordu. Noktalı yerlere sırasıyla hangi isimler gelmelidir?

A) Amr Bin As /Ebu Musa               B) Ebu Musa /Ammar Bin As     

C) Abdullah bin Amr/Yezid             D) Abdullah Bin Abbas/ Amr bin As

Tüfeyl bin Amr Ed-Devsî

Soru 1-) Kureyşlilerin İbni Tufeyl Müslüman olursa bu putlar ve Kureyş için felaketlerin en büyüğü olur dedikleri mesele hangisiydi?

A) Tufeyl’in Müslüman olup kalbini İslam'a davet etmesi

B) Tufeyl’in savaşçılığını İslam yolunda kullanması

C) Tufeyl’in Müslüman olup şiir yeteneğini İslam'ın hizmetinde kullanması.

D) Tufeyl’in Müslüman olup putları kırması.

Soru 2-) Ridde Savaşları’na dair Tufeyl bin Amr hakkında zikredilenlerden hangisi doğrudur?

A) Ridde savaşlarının bir kısmına katıldı.

B) Ridde Savaşları'ndan sadece yememeye katıldı.

C) Ridde savaşlarından Yemame de şehit düştü.

D) Ridde Savaşları'ndan sonra Müslüman oldu.

Soru 3-) Şehit oğlu şehit Amr bin Tufeyl hangi savaşta şehit düştü?

A) Tuster               B) Kadisiyye                    C)Yermuk                      D) Yemame

Amr bin As

Soru 1-) Reasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayetle beddua etmemesi yönünde Allah'tan Emir almıştı?

A) Ali İmran, 103                       B) Ali İmran, 128             C) Ali İmran ,35                D) Ali İmran, 200

Soru 2-) Tarihçiler Amr bin As’ı hangi unvanla anar?

A) Suriye Fatih'i        B)Mısır fatihi      C)Afrika Fatih'i      D) Umman fatihi

Soru 3-) Mısır'da yapılan ilk cami hangi camidir ve kim medfundur?

A)Emeviye /Muaviye                       B)Ömeriyye/ Ömer Bin Abdülaziz

C) Amr  camii /Amr bin As              D) Eyyubi /Selahattin Eyyubi

Ebu Huzeyfe'nin dostu Salim

Soru 1-) İslam'da evlat edinme konusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Caizdir.

B) Zeyd Bin Harise de evlat edinilmiş ve ömrünün sonuna kadar baba olarak Peygamberimiz de nispet edilmiştir

C) Yasaklanmıştır ve her evlat Dünya'ya geliş sebebi olan gerçek babasına nispet edilir.

D) Evlatlık İslam kardeşliğinden ötedir.

Soru 2-) Hangisi Efendimiz Aleyhisselam'ın, Salim radıyallahu anh hakkındaki sözlerinden biri değildir?

A) Salim bendendir.                        

B) Salimi inciten beni incitir.

C) Ümmetimde senin gibilerini var ettiği için Allah'a hamd olsun.

D) Salim gibi ibadet eden birine rastlanmamıştır.

Soru 3-) Ömer radıyallahu anh’ın vefat edeceği vakit şehadetinden az önce söylediği, " Eğer yaşasaydı hilafeti ona devrederdim." Buyurduğu sahabe kimdir?

A) Salim             B) Huzeyfe         C) Nafi          D) Muaz Radıyallahu anhum

Seviker
Yükleniyor...