yeryüzü yıldızları deneme 3.bölüm

Ebu Hureyre

Soru 1-) Emri altında çalıştığı hanımefendisi ile evlenen Allah'a bütün ömrünü adayan a Allah istediklerinden hayırlısını verir mübarek sözünü çağrıştıran muhterem sahabi ve eşi kimdir?

A) Bilal radıyallahu anh/ Ümmü Ruman radıyallahu anha             B) Ebu hureyre /Ümmü Selma

C) Ebu Zer /Sema                                                                                    D) Ebu hureyre/ Büsre binti Gazvan

Soru 2-) Geceyi kızı , kendisi ve eşi arasında bölüp tüm gece boyunca evinde mutlaka taat ve zikir halinde birinin bulunmasına özen gösteren sahabi kimdir?

A) Ebu Zer        B) Ebu-d Derda        C) Ebu Hureyre       D)Abdullah Bin Amr

Soru 3-) Ebu Hureyre'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den kendisine ve ailesine özel iki ricası hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)Annesinin Müslüman olması için dua ve onu ve annesini Müslümanlara sevdirmesi için dua

B) Eşinin Müslüman olması için dua ve onu ve eşini Müslümanlara sevdirmesi için dua

C) Kızının Müslüman olması için dua ve onu ve  kızını Müslümanlara sevdirmesi için dua

D) Teyzesinin Müslüman olması için dua ve onu ve teyzesini Müslümanlara sevdirmesi için dua

Soru 4-)  Sayılanlardan hangisi Ebu hureyre radıyallahu anh’ın ikinci kere valilik teklifini red sebeplerinden biri değildir?

A) Malım alınmasın    

B) Bilmeden hükmetmekten korkuyorum

C) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre’ye valilikten uzak durması konusunda kesin ikazı

D) kötü söz söylemekten korkuyorum

Soru 5-) Yanlış ismin değiştirilmesi uygundur. Ebu Hureyre radıyallahu anh cahiliyedeki adı neydi Allah resulü hangi isimle değiştirdi?

A) AbdülUzza /Abdurrahman                              B)Abduşsems /Abdülaziz

C )Abdüluzza /Abdurrahman                               D)Abdullat/ Abdurrahman

Bera Bin Malik

Soru 1-) Bera Bin Malik radıyallahu anh hangi meşhur sahabenin kardeşi ve hangi mübarek ananın evladıdır?

A)Enes /Nesibe binti Ka'b                        B) Enes /Ümmü seleme

C) Enes/ Ümmü süleym                            D)Maiz/ Sümeyra binti Ubeyd

Soru 2-) Bera Bin Malik radıyallahu anh’ın şehit olduğu savaş , savaşın komutanı ve karşıdaki düşman hangi şıkta doğru verilmiştir?

 A)yemame/ Halid Bin Velid/ müseyleme

B) yermük /Halid Bin Velid/ müseyleme

C)yermük /Ebu Ubeyde/ Rum ordusu

D)Ebu Ubeyde/ Rum ordusu

Soru 3-) Sayılanlardan hangisi  Ebubekir radıyallahu anh’ın “ölümü iste.......” Sözünün devamıdır?

A) Çünkü cennet ile aranda perdedir.                   B) Ecelin seni korur.

C) Sana hayat verilir.                                                D) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavuşmanın yoludur.

Soru 4-) Bera Bin Malik radıyallahu anh bayramına (şehadete) hangi savaşta kavuştu ve bu savaşta karşı taraf kimdir ?

A)tuster/ ırak           B)tuster/İran         C) yemame/ İran           D) yermuk/ rum

Utbe bin gazvan

Soru 1-) Zikredilenlerden hangisi Utbe bin Gazvan’ın öne çıkan özelliklerinden değildir?

A) ilk 7 Müslümanın 7.'si                  B) Aralarında Kur'an'ı en iyi anlayan

C) Usta okçulardan                            D) hem Habeşistan hem de Medine'ye hicret edenlerden.

Soru 2-) Müslümanlar fethettikleri toprakları kaderine terk etmez, asıl fetih o toprakları ele geçirdikten sonra ihya ve İnşa hareketi ile başlar. Bu meyanda Utbe bin Gazvan Ebulle'yi fethettikten sonra nasıl bir vazife üstlendi?

A) Bağdat şehrini tasarlayıp inşa etti ve büyük mescidi kurdu.

B) Basra şehrini tasarlayıp inşa etti ve büyük mescidi kurdu.

C) Gırnata şehrini tasarlayıp inşa etti ve büyük mescidi kurdu.

D) Semerkand şehrini tasarlayıp inşa etti ve büyük mescidi kurdu.

Soru 3-)  Utbe radıyallahu anh  lükse karşı savaşırken Bera Bin Malik radıyallahu anh ile neyini paylaştığını dile getirmiştir?

A) Ekmeğini          B) Tek abasını             C) Hurmasını                 D)Evini

Sabit bin Kays

Soru 1-) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şairi ve hatibi sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Hassan bin sabit Abdullah bin Kays

B) Hassan bin sabit Abdullah Bin Ömer

C) Sabit bin Kays / Hassan bin sabit

D) Abdullah ibni Ümmü Mektum/ Abdullah Bin Mesud

Soru 2-) Yemame Savaşı'nda kimlerin yaptıklarından dolayı Sabit bin Kays Allah'tan özür diledi?

A) Müseyleme’nin askerleri

B) Müslümanlara yapılan zulümden dolayı zalimlerin

C) Müslümanların savaştaki gevşekliğinden

D) Ensarın bayrağını yere düşürenler den dolayı

Soru 3 Müslüman okuduğu her ayeti muhatabı olarak önce kendini görür ve ona göre kendisine çekidüzen verir buna göre Sabit bin Kays hangi iki ayet için kendisi adına endişe elenip kendini eve kapatmıştır?

A) Lokman/ 18 hücurat 2                       B)Hucurat 18 /Lokman2

C) Ahzab 18/Hadid 2                               D) Hadid18 /ahzap 2

Soru 4) Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Sabit bin Kays’ı teselli edici olarak söylediği cümleler arasında hangisi yoktur?

A) Siz ailece Bu din üzere çabaladınız.                             B) Sen övgüye değer bir şekilde şehit olarak yaşayacaksın.

C) Şehit olarak öleceksin.                                                   D) Allah da seni cennetine koyacak.

Useyd bin Hudayr

Soru 1-) Hangisi Useyd bin Hudayr’ın Medineliler tarafından verilen lakabıdır ve bu lakap daha önce de kime aitti?

A) Kamil/ amcası          B) Kamil/ babası              C)Kerim /babası            D)Kerim/ kendisinden önceki

Soru 2-) Zikredilen olayların hangisi Useyd radıyallahu anh'ın Keskin zekasını ve adli olgunluğunu gösteren olaylardan biri değildir?

A) Arkadaşa Sa'd bin  Muaz’ı , Umeyr'in yanına getirirken ki planı

B) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e münafıkların reisinin sözlerinden dolayı teselli ederken söyledikleri.

C) Halife seçimi esnasında sarfettiği sözler

D) Hakem olayındaki tutumu

Abdurrahman Bin Avf

Soru 1-) Sayılanlardan hangisi Ebubekir radıyallahu anh vesilesiyle İslam'a girenlerden biri değildir?

A) Osman      B) Talha       C)  Ali            D) Zübeyir

Soru 2-) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman radiyallahu anh’ı kiminle kardeş yaptı ve onun her türlü yardım teklifine Abdurrahman radıyallahu anh nasıl cevap verdi?

A) Sad bin Muaz /bana çarşının yolunu göster.

B) Sa'd bin Malik /bana çarşının yolunu göster

C) Sad bin Ubade /Allah bana daha hayırlısını verdi.

D) Sad bin Rebi /bana çarşının nerede olduğunu söyle

Soru 3-) Bir yabancı ona hizmetçileri ile oturduğunda görse tanıyamaz ve onu onlardan ayırt edemez dedi Bu hangi sahabenin hangi davranışlara örnektir?

A) Abdurrahman bin Avf/ fakirliğine                                                    B) Ömer radıyallahu anh/ tevazusuna

C) Osman radıyallahu anh hizmetçilerine güzel muamelesine        D) Abdurrahman Bin avf /Onda zerre kibrin oluşmadığına.

Soru 4-) Sayılanlardan hangisi Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh da Uhud'da aldığı yaralar sonucu oluşmuştur?

A) Gözüne ok isabet ederek bir gözünü kaybetmiştir.

B) Dişleri düşüp konuşmasında açık bir pelteklik oluşmuştur.

C) Bileğine ok isabet etmesi nedeniyle sağ eli Çolak olmuştur.

D) Bileğine ok isabet etmesi nedeniyle sol eli Çolak olmuştur.

Soru 5-) Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anh’ın ona sunduğu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir ve Ömer' radıyallahu anhuma’nın yanına defnedilme teklifini hayası dışında hangi sebepten geri çevirmişti?

A) Ailesinin yanına gömülme isteği                              B) Osman bin Maz'un'a verilmiş sözü

C) Cennet'ül Baki'ye gömülme isteği                           D) Mekke gömülme arzusu

Abdullah Bin Amr Bin haram

Soru 1-) Abdullah bin Amr bin Haram radıyallahu anh’ın künyesi neydi?

A) Ebu Malik         B) Ebu Cabir          C)Ebu Bera               D)Ebu Akil

Soru 2-) Hangisi Abdullah Bin Amr Bin Haram’ın radıyallahu anh özelliklerinden biri değildir?

A)Muhacir oluşu      

B)Uhud şehidi oluşu

C) Diğer şehitlerle Allah perde arkasından konuşurken onunla yüz yüze konuşması   

D) Amr bin Cemuhl’a aynı kabre gömülmesi.

Soru 3-) Amr bin Cemuh radıyallahu anh’ın hidayet bulmasına sebep olan olayı kurgulayan hangi aynı iki isimdeki sahabelerdir?

A)2 Abdullah     B)2 muaz         C)2 Ali           D) 2 Talha

Soru 4-) 46 yıl sonra şehitlerin kabri açıldığında cesetlerinin çürümemiş olmasının bize hatırlattıkları arasında hangisi yoktur?

A) Şehitler ölmez                                                B) Toprak şehitlerin cesedini yemez

C) Mezarın açılmasında bir sakınca yoktur.   D) Takva dolu yüce ruhlar yuvaları olan bedenlere bir korunma gücü verirler.

Habib Bin Zeyd

Soru 1-) Habib bin Zeyd radıyallahu anh’ın Uhud'da büyük yararlılıklar gösteren mübarek annesinin adı nedir?

A) Ümmü seleme        B) Nesibe binti Kab             C) Ümmü süleym          D)Sümeyra binti Ubeyd

Soru 2 -) Habib bin Zeyd radıyallahu anh’ın intikamı hangi savaşta alınmıştır?

A) Yemame    B) Yermuk    C) Mute    D)Huneyn

Ubey bin Kab

Soru 1-) Hangisi Übey bin Ka'b radıyallahu anh’ın dünya ile ilgili sözüdür?

A) Dünya bir gölgeliktir.

B)İnsanoğlunun yemeği dünya için örnektir içine tuz doldurduğunuzda bakın o leziz yemek neye dönüşüyor.

C) Maddiyata tapanlar Deniz suyu içenlere benzerler içtikçe susuzlukları artar.

D) Dünyada bir yolcu gibi ol.

Soru 2-) Ubey bin Kab radıyallahu anh’ın en çok korktuğu mesele hangi ayette özetlenmiştir?

A) Araf ,79           B) Enam ,65     C)Bakara 74       D) Al-i İmran ,105

Sa'd bin Muaz

Soru 1-) Hangi şıkta Sa'd bin Muaz radıyallahu anh’ın İslam'la tanışma ve şehadet şerbetini içtiği yaş doğru olarak verilmiştir?

A) 31/ 37       B) 33-37        C) 31/ 40         D) 31/ 41

Soru 2-)İslam'ın ilk üç büyük savaşı ile ilgili olarak Sa'd bin Muaz radıyallahu anh hakkında yazılanlardan hangisi yanlıştır?

A) Bedir, Uhud, Hendek üçüne de katılmıştır.

B) Uhud'da kendini yere çakmışcasına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanından ayrılmamıştır?

C)Bedir istişare sinde söylediği sözler nedeniyle Allah Raulü sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzü sevinçle parlamıştır.

D) Ağır hastalığı dolayısıyla Hendek Savaşı'na katılamamıştır .

Soru 3-) Eğer Müslümanlara toplu bir sırt dönme ve toplu bir saldırı varsa oradan mutlaka bir Yahudi parmağı vardır. Bu, üç büyük savaşta en çok nerede kendini göstermiştir?

A) Uhud'da 300 münafık ordu'dan ayrılarak

B) Münafıklar Uhud'da müşriklerle ittifak kurarak

C) Hendek'te Yahudi liderleri gizlice Mekke ve Medine yolu üzerindeki büyük bir kabileyi müminlere karşı kışkırtıp yardım vaatlerinde bulunarak.

D) Her fırsatta Kureyş'e istihbarat sağlayarak

Soru 4-) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatında istişareye önem verdiğini hatta kendi görüşünün aksi karar çıksa da istişareden ödün vermediğini belirli zamanlarda görüyoruz. Bu olay Hendek Savaşı'nda nasıl tecelli etti ve kimin görüşü kabul edildi?

A) Gatafan savaştan vazgeçmesi durumunda hurmalıkların yarısı teklif edildi ve 2 Sa'd başka bir teklif sundu.

B) Kureyş'in düşmanı desteğini çekmesi karşılığında Gatafan'a Medine hurmalarının yarısı teklif edildi. 2 muaz başka bir teklif sundu

C) Gatafan savaştan el çekmesi durumunda Medine meyvelerinin üçte biri teklif edildi/ 2 Sa'd başka bir teklif sundu.

D) Gatafan’ın savaştan el çekmesi durumunda Medine meyvelerinin üçte biri teklif edildi /2 muaz başka bir teklif sundu.

Soru 5-) Hangisi Sad bin Muaz radıyallahu anh’ın ölümü ile ilgili söylenen hadisi şeriflerden biri değildir?

A) “Allah'ın onun ruhunu bir ruhu kabul ettiğin en güzel şekilde kabul et.”

B) “Ebu Amr mübarek olsun.”

C) “Sa'd gibisini analar bir daha doğuramaz.”

D) “Sad Bin Muaz'ın ölümüyle Rahman'ın Arşı sarsıldı.”

Sad bin Ubade

Soru 1-) Sad bin Muaz ve Sa'd bin Ubade radıyallahu anhuma’nın ortak özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A) Her ikisi de Akabe biatında bulunmuşlardı.

B) Her ikisi de Hazreç’dendi.

C) Her ikisi de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in etrafında sadık birer mümin idi.

D) Her ikisi de ilk müslümanlardandır.

Soru 2-) Savaşlarda Ensar ve muhacirin sancaktarları hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Muhacir, Ali /Ensar,  Sad bin Ubade

B) Muhacir ,Ali /Ensar,  Sad bin Muaz

C) Muhacir , Sad bin Ubade/ Ensar , Ali

D) Muhacir , Sad bin Muaz/ Ensar, Ali

Soru 3-) Sertlik ve katılık Sa'd bin Ubade de cömertliğine rağmen vücut bulmuş bir karakterdi. Sayılanlardan hangisi  Sa'd radıyallahu anh’ın sert ve açık sözlü, aceleci tutumuna bir örnek sayılamaz?

A) Mekke'nin fethi günü, “Bugün savaş ve kahramanlık günüdür demesi.”

B) Sakif Günü Hz. Ebubekir'in halife seçilmesinde gösterdiği tavır

C) Savaşlarda her an can feda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bulunması

D) Huneyn Günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e söyledikleri

Usame Bin Zeyd

Soru 1-)  Usame radıyallahu anh’ın sahabe arasındaki lakabı neydi?

A) Manevi torun  B)Dostun oğlu dost    C) Rasul’ün sevgilisi         D) Genç komutan

 Soru 2-) Usame,  Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhum’un asker olduğu bir orduya komuta ederken kaç yaşındaydı?

A) Henüz 30'unu aşmamıştı            B) Henüz 20'sini aşmamıştı             C) 25 yaşındaydı      D)33 yaşındaydı

Soru 3-) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in vefatının bile İslam ordusunu geriye döndürmemesi bu konudaki kararlılık en çok kimi hayrete düşürmüştü?

A) Mısır Mukavkısı       B) Ebu Süfyan       C) Bizans kralı Herakles             D) Müseylemetü’l-Kezzap

Soru 4-)  Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma arasındaki mesele de Usame radıyallahu anh nasıl bir tutum sergiledi?

A) Muaviye'nin yanında durdu.                          B) Ali'nin yanında durdu.

C) Ali'ye maddi manevi destek verdi .               D)Kavga ve savaşlar devam ettiği sürece evinden dışarı çıkmadı.

Soru 5) La ilahe illallah diyen birinin öldürülmesi fetih müjdesini bile gölgede bırakır.

Bu çok büyük bir hatadır. Bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kime ikazından anlıyoruz?

A) Zeyd Bin Harise           B) Usame Bin Zeyd           C) Ömer bin Hattap          D) Sa'd Bin ebi Vakkas

Abdurrahman Bin Ebi Bekir

Soru 1-) Abdurrahman Bin Ebubekir radıyallahu anh’ın Müslümanların ilk 3 Savaşı'na katılması konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bedir'de müşrik ordusunun saflarındaydı.        B) Uhud’da müşrik ordusunun saflarındaydı

C) Her 3 savaşta da müminlerin safındadır           D) Uhud’da babası ile düelloya Rasulullah aleyhisselam müsaade etmemiştir

Soru 2-) Yalancı peygamber ve onun Kale muhafızını öldüren isimler hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)Vahşi /Abdurrahman Bin avf                     B) Üsame/ Abdurrahman Bin ebi Bekir

C)Vahşi /Abdurrahman Bin ebi Bekir           D) Üsame/ Abdurrahman Bin avf

Abdullah Bin Amr Bin as

Soru 1-) Abdullah Bin Amr radıyallahu anh’ın kulluğunun derecesini anlamak için zikredilenlerden hangisini bilmek kafidir?

A) Sabaha kadar Kur'an okuması            

B)Gündüzlerin çoğunu oruçlu geçirmesi

C)Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Abdullah'ın ibadetine müdahalede bulunarak sınırlama getirmesi  

D) Nüzulü bittiği zamanlarda Abdullah'ın da Kur'an'ı ezberlemiş olması

Soru 3-) Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer radıyallahu anh’a tavsiye ettiği oruç hangi peygamberin uygulamasıydı ve nasıldı?

A) Süleyman peygamber/ 2 gün tutup Bir gün tutmamak        B) Davut peygamber /2 gün tutup Bir gün tutmamak

C) Süleyman peygamber/ bir gün tutup Bir gün tutmamak      D) Davut peygamber/ bir gün tutup Bir gün tutmamak

Soru 3-) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in Abdullah Bin Amr radıyallahu anh’a Kur'an'ı hatmetme sıklığı olarak tavsiyesi kaç gün ile kaç gün arasında idi?

A) 1 ay 10 gün           B) 1 ay/ 3 gün          C) 1 ay /1 hafta             D) 1 ay/ 7 gün

Soru 4-) "Vah ......... oğluna, onu azgın   Bir topluluk öldürecektir."

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in böyle buyurduğu mübarek sahabe kimdir? Noktalı yerlere hangi isim gelmelidir ? Ve hangi savaşta şehit olmuştur?

A)Sümeyye/ Ammar /sıffin       B) Sümeyye Amr sıffin     C) Seleme/ Ammar/ yermük      D) seleme/ Ammar /yemame

Ebu Süfyan bin Haris

Soru 1-) Ebu Süfyan bin Haris hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 3 kardeşi de kendisinden önce Müslüman olmuştur.

B) Hanımı Hind’dir.

C) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in amcaoğludur.

D) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in süt kardeşidir.

Soru 2-) “Benim için ağlamayın. Çünkü ben Müslüman olduktan sonra hiç bir hatadan dolayı kınanmadım.” sözünü ölüm döşeğinde hangi sahabe söylemiştir?

A) Ebu Süfyan bin Harb         B) Amr Bin As             C) Ebu Süfyan bin Haris         D)Amr bin Haram

İmran Bin Husayn

Soru 1-) İmran bin Husayn’ın durmadan dinlenmeden koşturmayı hedef edinmesine sebep olan hadisi şerif hangisidir?

A) Akıllı insan ölümü düşünüp ölümden sonrası için hazırlık yapandır.

B) Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

C)Siz her zaman benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız melekler herkesin önünde sizinle tokalaşırdı.

D) Allah'tan korkan geceleri yol alır.

Soru 2-) İmran bin Husayn fitne günlerinde Müslümanlara ancak hangi şartla savaşabileceklerini tembihlemiştir?

A) Mescid de rahat bırakmazlarsa

B) İlim öğrenmene engel olurlarsa

C) Barış ve güvenlik tehlikeye düşerse

D) Evine girip canına malına kast ederlerse

Soru 3-) Yazara göre İmran bin Husayn’ın ölümünden sonra bir deve kesip ziyafet vermeyi yakınlarına vasiyet etmesi hangi amaçla olmuştur?

A) Fakir fukarayı sevindirmek

B) Belirlediği bir adağı hayattayken yerine getirememesi

C)Ölüm olayı onun için büyük ve şerefli bir düğün töreninden başka değildir

D)Tıpkı hayattayken ki gibi yemek yedirmeyi seven bir mümin olarak alma isteği.

Seleme bin Akva

Soru 1-) Kendi evladına güven vermek bir baba için dışarıya güvenilir tanınmaktan daha mühim ve güzeldir. Bu konuda Seleme bin Akva radıyallahu anh’ın oğlunun hangi sözüne şahit oluyoruz?

A)”Babam bana verdiği her sözü tuttu.”

B) “Babam asla yalan söylememiştir.”

C) “Babama her işinde sonsuza değin güveniyorum.”

D) “Babam Müslüman olduğu günden beri hiç yalan söylemedi.”

Soru 2-) Hangisi Seleme bin Ekva radıyallahu anh’ın özelliklerinden biri değildir ?

A) Rıdvan Beyat’ına katılmış olması.

B) Keskin bir nişancı olması

C) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in baba tarafından akrabalarından birisi olması

D) Zeyd Bin Harise ile dokuz gazveye katılmış olması

Seviker
Yükleniyor...