yeryüzü yıldızları deneme soruları

Musab Bin umeyr
Selman-ı Farisi
Ebuzer el gifari
Bilal bin rabah
Abdullah bin Ömer
Sad bin ebi vakkas
Süheyb Bin Sinan
Muaz bin cebel
Mikdad bin Amr
Said Bin amir
İsimli sahabelerden çıkarılan sorular

Soru 1)Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in" ümmetim için de helal ve haram sınırlarını en iyi bilen o dur "dediği sahabe kimdir❓
A) ebuzer
B) Ömer Bin hattap
C) muaz bin cebel
D) ebud derda

Soru 2) Hz Ömer radıyallahu anh Hançerlendiğinde kendisi yerine kimin insanlara sabah namazı kıldırması emretmişti❓
A) Bilali Habeşi
B) süheyb bin Sinan
C) selmanı Farisi
D) muaz bin cebel

Soru 3) Tarihçiler ve ravilerin "Mekke halkının en hoş insanıydı " diye tavsif ettiği adının önünde lakap olarak Hayr ifadesinin bulunduğu Güzide sahabe kimdir❓

A) Musab Bin umeyr
B) Ebu Musa El eş'ari
C) Zübeyr bin avvam
D) Ebubekir

Soru 4) Hz ebuzer Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin hangi kabiledensin sorusuna gıfar kabilesinden  cevabını verince efendimiz ne demiştir

A) hoşgeldin ey Arap kardeş
B) Allah gıfar a mağfiret etsin
C) Allah sizi Salim , kurtulmuş yapsın
D) Allah dilediğini hidayete erdirir

Soru 5) Selman radıyallahu anh'ın yönlendirmesi ile hendekle savunulduğu için adı Hendek olan savaş hicretin kaçıncı senesinde olmuştur❓

A) Hicret'in 3.senesi
B Hicret'in 4. Senesi
C) Hicret'in 5. senesi
D) Hicret'in 6. senesi

Soru 6) Hz Bilal için söylenmiş ve buram buram tevazu kokan"Ebubekir efendimiz dir efendimizi azad etmiştir"sözü kim tarafından söylenmiştir❓

A) hazreti Osman
B)Hazreti Ali
C)Hazreti Selman
D) Hz Ömer

Soru 7) istişare sonucunda çıkan karar dolayısıyla Irak üzerine yapılacak sefere müminlerin emiri yerine komuta edecek kişiyi kim teklif etmiştir

A) sad bin Ebu Vakkas
B) Hz Ali
C) Abdurrahman Bin avf
D) Hz Ömer

 Soru 8 )Abdullah bin Ömer i Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem hangi sebeple Bedir savaşı'na kabul etmemiştir❓

A) boyunun kısalığı
B) yaşının küçük olması
C) babası da katıldığı için bir aileden iki erkeğin katılamayacağı
D) annesinden izin almamış olması

Soru 9) mikdat bin Amr daha çok hangi isimle tanınmıştır ve bunun sebebi nedir❓

A) mikdad bin esvet, esvet isminde birinin kölesi olduğundan
B) mikdat bin Ömer, Ömer isminde birinin evlatlığı olduğundan
C) mikdad bin esved esvet isminde birinin evlatlığı olduğundan
D) mikdad bin esved, esved Ed düeli nin damadı olduğundan

Soru 10) sahabenin eşine zor rastlanır anlamında eşsiz adam lakabı üzerinde birleştikleri kişi kimdir

A) said Bin amir
B) ümeyr bin sa'd
C) Musab Bin umeyr
D) ebud derda

 Soru 11) çarmıha gerilerek şehit edilen Medine'nin EVS kabilesinden olan mübarek sahabe kimdir

A) Zeyd Bin desinne
B) hubeyb bin adiy
C)Asım bin sabit
D) umeyr bin sa'd

Soru 12)....... Ve ........ Benim cennetteki komşularımdır

Efendimiz Bu sözü hangi İki sahabe için söylemiştir

A) Ebubekir ve Ömer
B) Talha ve Zübeyr
C) Selman ve Ebu derda
D) Bilal ve Ebu zer

 Soru 13) basraya ticaret için gittiği bir rahipten yakın zamanda bir peygamber çıkacağı ve onun cevabını kaçırmama uyarısı alan sahabeyi Güzin kimdir❓

A) Halid Bin velid
B) Zübeyr bin avvam
C) Talha Bin Ubeydullah
D) selmanı Farisi

Soru 14) Hz Ömer'in ağabeyi, ondan yaşça büyük İslamca büyük şehadetce büyük bütün bu konularda hep ondan önde olan mübarek sahabe Efendimiz kimdir

A) amr Bin hattab
B) Zübeyr bin hattab
C) Zeyd Bin hattab
D) Osman Bin hattab

Soru 15) sürekli olarak etrafındakilere "Allah'ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür" ankebut 45 ayetini hatırlatan ve Rabbini sürekli zikretmesi ile meşhur mübarek sahabe kimdir❓

A) selmanı Farisi
B) Zeyd Bin desinne
C) Zübeyr bin avvam
D) Ebu derda

Soru 16) Hangi üçlü Müslüman olduğunda Medine halkı Müslüman olmaya daha bir şevklenmiştir

A)Üseyd bin hudayr /sad bin muaz /sad bin ubade
B )Selman /Ebu derda/ Abdurrahman Bin avf
C) Ebubekir /Ömer /Osman
D) Talha/ Zübeyir /Abdullah Bin Mesud

 Soru 17 )ümmetim içinde haram ve helal e en iyi bilendir sözünü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabe için söylemiştir

A )muaz bin cebel
B )huzeyfe ibni Yemen
 c) Abdullah ibni Mesud
d)Abdullah ibn'i Ömer

soru 18) insanlara yemek yedirme hususundaki eli açıklığı Hz Ömer tarafından bile tenkit edilince Allah resulünden
" en hayırlınız en çok yemek yedirendir " diye işittiğini söyleyerek vazgeçmeyeceğini ima eden cömert sahabi kimdir❓

A) Enes Bin Malik
 B ) muaz bin cebel
C)Osman bin Affan
D) süheyb bin Sinan

 Soru 19
rebeze de ebuzerin cesedini defneden ve
 ebuzer
tek Gezer
tek yaşar
tek ölür
tek dirilir
sözünü Şimdi anladım diyen sahabe kimdir❓

A)Abdullah bin Ömer
B )Abdullah Bin Amr
c )Abdullah Bin Mesud
D) Abdullah Bin abbâs

Soru 20) aşere-i mübeşşere den olan kadisiye kahramanı medain Fatih'i ve İran'ın fethinde önemli bir yer tutan mübarek sahabi kimdir

A) ka'kaa b.mabed
B)said Bin amir
C) sad bin ebi vakkas
D )Amr Bin as

 Soru 21/ Abdullah bin Ömer hangi sebepten dolayı Bedir harbine katılamamıştır?
A) bu sırada hasta olması
B) henüz hicret etmemiş olması
C) yaşının küçüklüğü
 D) her evden bir erkeğin katılabilmesi

 Soru 22 ibni Ömer tokları çağırıp açları bırakıyor musunuz sözünü ne için ve kime söylemiştir

A ) iftar yemeğine çağırdıklarından dolayı oğluna
B) düğün yemeği esnasında oğluna
C) düğün yemeği esnasında damadına
D) halka yemek verdiğini söyleyen halife'ye

Soru 23) Bedir Savaşı'nda parola hangi söz idi
A)Allahu ekber
B) ihlâs
c) ahad
D)fethi mübin

Soru 24 halife Ömer'in dahi kendisini karşılamaya giden grubun içinde olduğu mübarek sahabe kimdir?

A) suheyb bin Sinan
B) muaz bin cebel
 c) huzeyfe Bin yeman
D)selmanı Farisi

 Soru 25) Selman radıyallahu anh celvela şehrinin fethinde eline geçen güzel kokuyu ne yapmıştı
A) hanımına hediye etmişti
B )öldüğü gün kefenine sürülmesi için saklamıştı
C) öleceği gün melekleri karşılamak için serptirmişti
D) kabrine dökülmesini vasiyet etmişti

 Soru 26) Hz Bilal nerede vefat etmişti
A)Mekke
B)Medine
C)Şam
D)Yemen

 Soru 27) Ebu zerr radıyallahu an kendi kabilesine tebliğ etmekle yetinmemiş civar kabilelerde de Hidayet ışığını yakmak için uğraşmıştır kendi kabilesinin dışında BÜTÜN bir kabile olarak hidayetine vesile olduğu kabile hangisidir

A) Gıfar
B) evs
C) hazrec
D) Eslem

 Soru 28) değişmez sloganı ahad olanAma bu sözünde sonuna kadar ardında duran mübarek sahabi ve ona işkence eden aşağılık efendisi hangi şıkta doğru verilmiştir

A) Bilal /As bin vail
B Selman /ümeyye Bin halef
C)Bilal /Ebu leheb
D) Bilal /ümeyye Bin halef

 Soru 29)arkadaşının hediye ettiği gün elbiseyi giymekten çekilmesinin sebebini Abdullah bin Ömer nasıl izah etmiştir

A)  yünün kendisinde kaşıntı yapması
B) kölesi'nden ayrı giyinmekten hoşlanmaması
C )başka ihtiyaç sahiplerinin bulunması
D) nefsimin beni gururlu kibirli yapmasından korkuyorum demesi

Soru 30) hangi sahabenin Bedir meclisi'ndeki bir tutumu için Abdullah Bin Mesud "ona sahip bulunmak bana dünyadaki her şeyden daha hoş gelirdi" demiştir..?
A )Abdullah Bin abbâs
B) mikdad bin esved
C)Bilal bin rabah
D)sad bin muaz.

 Soru 31) tebliğ de muhatabımız öfkeliyken ilim sahibi olmaya en güzel örneklerden biri olarak hangi ikiliyi gösterebiliriz

A) Ömer Bin hattap/ habbab
B) Ebubekir /Bilal
C )Osman b.affan/ Abdurrahman Bin avf
D) Musab Bin umeyr/ üseyd bin hudayr

 Soru 32) içtihat kapısını açan sahabe kimdir

A)Muaz bin cebel
B) süheyb bin Sinan
C )mikdad bin esved
D)Ömer Bin hattap

 Soru 33) Bedir Savaşı'nda parola hangi söz idi
A) Allahu ekber
B) İhlas
C) ahad
D) Fethi mubin

Soru 34) Allah yolunda ilk ok atan ve kendisine ilk ok atılan kimdir

A) sad bin ebi vakkas
B) sad bin muaz
C) sad bin ubade
D)Talha Bin Ubeydullah

 soru 35) Ebu zerin yalnız başına bir kefen bezi dahi olmaksızın ölümüne ağlayan muhterem çilekeş zevcesinin adı nedir?

A) Hatice
 B )Sema
C)Zeynep
D) Ümmü zer

 Soru 36) Allah resulü'nün vefatı esnasında muaz'ın Medine'de olamayız sebebi aşağıdakilerden hangisidir

A)bir seriyyede bulunması
B) Mekke'de vali olarak kalması
C) yemen'de bulunması
D) Bilal radıyallahu anhla şamda bulunması

Soru 37) Selman radıyallahu anh Zühdüyle Hz Ömer'e benzerken, bu güzide sahabede akıl ve cesaret yönüyle Hz Ömer'e benzetiliyordu kimdir bu güzide sahabi Efendimiz?

A)Ebu derda
B) Enes Bin Malik
C) huzeyfenin kölesi Salim
D) muaz bin cebel

 Soru 38) ebuzer insanlara en çok hangi ayeti hatırlatırdı?

A)Allah muhakkak ki müminlerin mallarını ve canlarını Cennet karşılığı satın almıştır
B) sabır ve namazla yardım dileyin
C) altın ve gümüş biriktirenlere ateşte kızdırılmış demirle müjdeleyin
D) genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun

soru 39) yapı olarak son derece güçlü boyca hayli uzun olmasına rağmen Hendek kazarken karşılaştığı kaya'yı kıramayıp balyozu efendimize veren sahabi kimdir?

A) selman-ı Farisi
B) Hz Hamza
C) Abdullah bin Ömer
D )Zübeyr bin avvam
 soru 40
 valiliği esnasında sade ve mütevazi görüntüsünden dolayı halktan birinin hamal zannederek yüklediği ve bu duruma ses çıkarmadan taşıyan sahabe kimdir❓
A) Ebu derda
B) said Bin amir
C) selman-ı Farisi
D) Abdullah Bin Amr

Soru 41
aşağıdakilerden hangisi Abdullah Bin Ömer'in kadılar üç çeşittir diyerek kadılar konusundaki endişelerini dile getirdiği 3 maddeden biri değildir
A) cehaletle hüküm veren ki cehennemdedir
B)canının istediği gibi hüküm veren ki bu da cehennemdedir
C)içtihat eden ve isabet eden bu ona yeter ne günah kazanır ne de sevap
D) adil ( kadı) hakim ki  bu da arşın gölgesindedir

 Soru 42
 ibni Ömer'in resulullah'a bağlılık derecesini anlatırken Hz Aişe ne demiştir
A)Sünneti ibn'i Ömer den daha iyi bilen yoktur
B) ibni Ömer gibi peygambere bağlı kimse görmedim
C) ibni Ömer gibi Allah resulü'nün konakladığı yerleri takip eden yoktur
D) Allah ibni Ömer'e rahmet etsin gece namazı bile peygambere benzerdi...

Soru 43
Kadisiye savaşı kimler arasında yapıldı ve bu savaşta Müslümanların komutanı kimdir❓
A) Irak/ sad bin ebi vakkas
B) Irak /sad bin muaz
C) İran / Halit Bin velit
D) İran /sad bin ebi vakkas

Soru 44
 ölüm anında Selman radıyallahu anh'ın ağlamasına sebep olan hadisi şerif hangisidir❓
A) dünya bir gölgeliktir
B) dünyadan azığınız bir yolcunun azığı kadar olsun
C) insanın ağzını ancak toprak doldurur
D) dünya onların ahiret bizim olsun

 soru 45
Bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse anne ve babana itaat etme!
ayetinin hakkında indiği ve müslümanlığından dönmesi için annesinin açlık grevine başlaması ve neredeyse komaya girecek hale gelmesine rağmen imanından vazgeçmeyen sahabi kimdir❓
A) Musab Bin umeyr
B) sad bin ebi vakkas
C) Ebu zerr el gifari
D) Ebu hureyre

Soru 46 Selman radıyallahu anh zühd ve takvası ile sahabe arasında en çok kime benziyordu❓
A) Ebu derda
B) Hz Ömer
C) Hz Ebubekir
D) Bilali Habeşi

Soru 47
tüm vücudunu çıbanlar kaplamasına rağmen yine de komutayı bırakmayıp en ön safta Emirler yağdırmaya ve ordusunun başında dimdik durmaya devam eden komutan sahabe kimdir❓

A) sad bin ebi vakkas
B) Ali Bin Ebu talip
C) Halit Bin velit
D) Ebu Ubeyde Bin cerrah

Soru 48
 Haccac ın hutbede sahabe ibni Zübeyr e dil uzatması üzerineyalan söylüyorsun diyerek tavrını ortaya koyan ve cihadın en üstünü yerine getiren sahabe kimdir?

A) Abdullah Bin abbâs
B) Abdullah Bin Mesud
C)ebuzer
D)Abdullah bin Ömer

Soru 49
 asıl adı olan cündüb b. çünkü olan aceleci bir tabiata sahip olan ve bu acelesini müslümanlığını açıklamakta da göstererek mekkeli müşrikler tarafından öldüresiye dövülen sahabe kimdir?

A) Halid Bin Zeyd
B)Zeyd Bin Harise
C) hubeyb bin adiy
D) ebuzer

Soru 50)
Medine'de ne zaman bir olumsuzluk duysa soluğu peygamber kapısında alan sahabe kimdir?

A) sad bin ebi vakkas
B)mikdad bin esved
C)muaz bin cebel
D)amr Bin as

Soru 51
idarecilik bana öyle kendimi gösterdi ki güya ben insanların En üstün uyumuşum de tüm herkes benden aşağı inmiş seni hakikatle gönderene yemin olsun ki kesinlikle bugünden sonra 2 kişiye dahi başkanlık etmem diyen sahabe kimdir

A) ebuzer
B) mikdad bin esved
C) sad bin muaz
 D)Ali Bin Ebu talip

Soru 52
bilmediği bir konu hakkında bilmiyorum demekten çekilmediğini. ...........e bilmediği bir şey soruldu da o da bilmiyorum dedi

diye ellerini sevinçle birbirine vurarak ifade eden sahabi kimdir?

A Abdullah bin Ömer
B)Abdullah Bin Mesud
C) Abdullah Bin abbâs
D) Abdullah Bin Amr

soru 53
Mikdad bin esved in sürekli olarak terennüm ettiği hadisi şerif hangisidir❓

A) mutlu kimse fitnelerden uzak kalandır
B) iki kişiyi dahi Emir olma
C) fitne uykudadır uyandırana lanet olsun
D) dünya bir gölgeliktir

Soru 54
2 kişiye reis olmakla Toprak yemek arasında kalırsan toprağı ye
 uyarısı kime aittir?

A) Abdullah bin Ömer
B) selmanı Farisi
C)Abdullah Bin Mesud
D) Abdullah Bin Amr


Soru 55
Hendek savaşında medine'yi içeriden ve dışarıdan vuracak olan üçlü hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Kureyş EVS gatafan
B)Kureyş gatafan beni kaynuka
C)Kureyş  gatafan beni kurayza
D)EVS hazrec gatafan

Soru 56
 mümin , hicret ettiği yere Allah dilerse başkan olarak tekrar döner.
Selman radıyallahu anh nereye vali olmuştur?

A) Yemen
B)yesrib
C)medayin
D)Şam

soru 57
 servet sahibi olması nedeniyle Hz Ömer'in muaz'ın malının yarısını alın teklifi karşısında buna karşı çıkan muaz Hangi sebeple sonradan razı olmuştur?
A) Hz Ömer'in gücenmesi
B) gördüğü bir rüyada efendimizin ona sitem etmesi
C) Hz Ebu bekir'in ısrarı
D) gördüğü bir rüyada denizde tam boğulmak üzereyken Hz Ömer'in onu kurtarması

Soru 58
Veda haccı esnasında hastalanarak malının hepsini dağıtmaya vasiyete niyetlenen saad a Efendimiz malının ne kadarını vasiyet edebileceğini söyledi?
A) 5'te 1
B) 1/3
C)1/4
D)2/1

 Soru 59
Bilal radıyallahu anh ı bu acı işkencelerden kim kimden satın alıp azad ederek kurtarmıştır?
A) Ebubekir/ As bin vail
B) Ömer/ Ebu leheb
C) Osman/ ümeyye Bin Halef
D) Ebubekir /ümeyye Bin Halef

Soru 60
Mensup olduğu kabileyi öğrendiğinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in  "Allah dilediğini hidayete erdirir Evet Allah dilediğini doğru yola iletir "buyurduğu sahabe kimdir
A) selman-ı Farisi
B) ebuzer
C) Bilali Habeşi
D) süheybi Rumi

Soru 61
Hz Ömer'in şehadetinden dolayı boş kalan imamlık makamına yeni halife seçilene kadar Hz Ömer'in vasiyetiyle kim tayin edilmiştir?
A) Bilal bin rabah
B) Suheyb Bin Sinan
C) muaz bin cebel
D) huzeyfe Bin yeman

 Soru 62
Muaz radıyallahu anh'ın valilik yaptığı son görev yeri neresidir
A) Şam
B) Medain
C) Mekke
D)Yemen

 Soru 63
Açlık ve susuzluktan bitkin düşen devesini çölde bırakıp devenin üstündekileri sırtlanarak çöl sıcağına rağmen yürüyerek resulullah'ın ordusuna yetişen sahabe kimdir?
A) huzeyfe Bin yeman
B) Bilal bin rabah
C) Ebuzer
D) Suheyb bin Sinan

Soru 64
peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözdelerinden olsan da yine cemaatten imama kusur bulacak insanlar çıkacak namaz kıldırması ne kusuru bulanlar olacaktır
Hangi halk ve hangi sahabe bu duruma örnektir?
A) selmanı Farisi /medayin
B) sad bin ebi vakkas/ Irak
C) said Bin amir /Şam
D) ubade bin samit /Küfe

Soru 65
"Hiçbir sabah olmuyor ki akşama edemeyeceğim korkusuna kapılmayayım hiçbir akşam olmuyor ki sabaha eremeyeceğim endişesinde olmayayım bir adım attığımda diğerine atabileceğimden emin değilimamel defterlerine okumaya çağrılan dizüstü çökmüş ümmetleri görür gibi oluyorum sanki cennet ehliyle cennet nimetleri içinde görüyorum cehennemdekiler de azad çekerken gözümün önüne geliyorlar"
birkaç gün daha geç bu sözleri ile Muaz radıyallahu anh efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hangi sorusuna cevap vermiştir?

A)gerçek bir mümin olarak sabahlamak nedir?
B) gerçek bir Müslüman olmak nedir
C) gerçek  bir Salih olmak nedir
D) gerçek bir mut'taki olmak nedir?

Soru 66
Vali said Bin amir i ara da bir baygınlık tutmasın sebep olan durum neydi?
A) bünyesindeki bir hastalık
B)hubeyb in ( r.a.) şehadetine tanık olup ona yardım etmeyişi
C) Allah için uzun süre açlık çekmekten kaynaklı halsizlik
D) hesap gününün endişesi

Soru 67
İyi bir liderin valilik (yönetim) teklif ettiği kişilerin fitneye düşerim korkusuyla uzak duramayacağını Hz Ömer;
emanetin izi ve hilafetin izi boynuma yıkıp beni bir başıma terk edemezsiniz diyerek dile getirmişti bu sözlerle ikna olup görevi kabul eden sahabi kimdir?
A)  sad bin ebi vakkas
B) said Bin ebi'l as
C) said Bin amir
D) sad bin ubade

 Soru 68
Irakta İslam'ın temelleri hangi sahabenin kurduğu hangi şehirle atılmıştı!
A) sad bin ebi vakkas  /Küfe
B) sad bin Muaz /Bağdat
C) sad bin ubade/ Şam
D) selman-ı farisî/ Kerbela

 soru 69
Aşağıdakilerden hangisi Hz bilal'e uygulanan işkenceler arasında yoktu?
A) kızgın kumlara yatırmak
B) hapsetmek
C) bir ip bağlayıp çocuklara sürütmek
D) kaynar su dökmek

Soru 70
............ İlimle yoğrulmuştur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ebu derda
B) Muaz
C)ebuzer
D) Selman

Soru 71
Annesi musab a ilk olarak hangi işkence yöntemine uygun görmüştü?
A) dövmek
B) aç koymak
C) hapsetmek
D)evlatlıktan reddetmek

 Soru 72
İlk ezanı okuyan Müslüman olarak bilinen Hz bilal'in tam adı neydi
A) Bilal bin Felah
B) Bilal bin rabah
C) Bilal bin Salah
D) Bilal bin eflah

Soru 73
muaviye'nin Hz Ali'nin karşısında olarak neden kendi safında savaşmadığı sorduğunda :
ben Allah resulü'nün :
 Musa yanında Harun ne ise benim yanımda da sen öylesin ancak senden sonra peygamber yoktur dediği bir kimseye yani Ali'ye karşı Savaşamazdım diye cevap veren sahabi kimdir?
A) sad bin ebi vakkas
B)Talha Bin Ubeydullah
C) Abdullah Bin  Amr
D) Zübeyir bin avvam

Soru 74
 Şam ( humus) valisi oluncamaaşının tamamını infak eden hanımı sorunca da başarılı bir ticarete yatırdım sürekli artıyor diyerek bilgi veren sahabi kimdir

A)sad bin muaz
B) said Bin amir
C) sad bin ubade
D)sad bin ebi vakkas

Soru 75
efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Servet düşkünü zenginlerle arası hiçbir zaman iyi olmayan açık sözlü sahabesi   kimdir?
A) ebuzer
B) Ebu derda
C) Abdullah Bin Amr
D) Osman ibni mazun

Soru 76
aşağıdakilerden hangisi Hz selma'nın Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'i tanıma işaretlerinden biri olmamıştır

A) son derece güzel yüzlü
Ve mütevazi olması
B) sadaka almaması
C) hediye alması
D) peygamberlik mührü

Soru 76 Hz selman ın katılmış olduğu ilk savaş hangisidir

A) Bedir
B) Uhud
C)Hendek
D)beni kurayza

Soru 77
Sad bin ebi vakkas hangi gömleğini kefen yapmak üzere saklamıştı

A) Akabe biatında giydiği gömleğini
B) veda haccında giydiği gömleğini
C) efendimize son gördüğü zaman giydiği gömleğini
D) Bedir Savaşı'nda giydiği gömleğini

Soru 78
Yeryüzü...........den daha doğru sözlüsünü barındırmamıştır
Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir
A) Ebubekir
B) muaz bin cebel
C) ebuzer
D) Ömer Bin hattab

Soru 79
öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenin şunu bilin ki Allah size ilimle amel edinceye kadar ondan Size hiçbir fayda sağlamayacaktır diyerek amelin önemini belirten sahabi kimdir?

A)Ömer
B) Ebu derda
C) muaz
D)huzeyfenin azatlısı Salim

Soru 80
Medine sokaklarında naaşı taşınan son muhacir kimdir?
A) selman-ı Farisi
B) Bilal bin rabah
C)Ebu zer gifari
D)sad bin ebi vakkas

soru 81 resulullah'ın
Allah'ım onun atışını isabetli duasının makbul kıl dediği sahabe kimdir?
A)Sad bin ubade
B) Talha Bin Ubeydullah
C) Zübeyr bin avvam
D)sad bin ebi vakkas

Soru 82
Bilal radıyallahu anh'ın hangi yaptığı iş için başta halife Ömer radıyallahu anh olmak üzere tüm sahabe daha önce hiç ağlamadığı bir şekilde ağlamıştı?

A)bilal'in medine'den ayrılışı
B) Allah resulünden sonra hiç kimse için ezan okumam demesi
C)Şam nöbetinde iken vefat etmesi
D)Efendimizin vefatından sonra bir kerecik de olsa ezan okuması

Soru 83
Musab r.a. Müslüman olduğunda korktuğu (çekindiği ) tek kişi kimdir?

A) annesi
B) babası
C)abisi
D)Ebu Cehil

Soru 84
Musab Resulullah tarafından ilk hangi görevle görevlendirildi
A) öğretmenlik
B) kumandanlık
C) dil eğitimi
D) sancaktarlık

Soru 85
Müslümanlardan hiç kimseye kin duymam öfkelenmem ve suizanda bulunmak diyerek bunları Allah'a yakınlaşmaya sebep olacak ameller olarak zikreden sahabe kimdir?
Bu sahabe aynı zamanda cennetle müjdelenmiştir

A) muaz bin cebel
B)Ali Bin Ebu talip
C) Abdullah Bin abbâs
D)sad bin ebi vakkas

soru 86
efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah bana seni sevmeyi emretti Kendisinin de seni sevdiğini haber verdi müjdesine Nail olan sahabe kimdir?

A)Hz Ali
B) muaz bin cebel
C) mikdad bin esved
D)Ebubekir

soru 87 Musab radıyallahu an şehadete yaklaştığı her vuruşta hangi ayeti okuyordu?

A) Muhammed ancak resuldür
B)Allah yolunda öyle erler vardır ki sözlerini yerine getirdiler bir kısmı da beklemektedir
C) Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz
D)Sabır ve namazla yardım dileyin

Soru 88
aşağıdakilerden hangisi hakikat yolcusu Hz selman'ın hakikat arayışında ki uğrak yerlerinden biri değildir?

A) Şam
B)musul
C) Medain
D)Nusaybin

Soru 89
Allah resulü'nün anam babam sana feda olsun dediği tek sahabi kimdir?

A) hubeyb bin adiy
B)zeyd b. Desinne
C)sad bin ebi vakkas
D) Hz Ebubekir

Soru 90
ilim deryası muaz radıyallahu anh vefat ettiğinde kaç yaşındaydı ve kimin döneminde vefat etmiştir?

A) Ebubekir/ 30
B) Ömer /40
C) Osman /30
D) Ömer /30

Soru 91

mikdad bin esved in Bedir istişare sindeki coşku dolu konuşmasından sonra sözü alarak

Şayet bize şu denizi göstersen ve sen de dalsan kuşkusuz Biz de seninle dalarız diyen mübarek sahabi kimdir?

A) sad bin ubade
B) sad bin muaz
C)sad bin ebi vakkas
D) muaz bin cebel

HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB
ABDULLAH BİN MESUD

İsimli sahabelerin hayatndan çıkarılan sorular

soru 1
Allah resulü'nün Hz hamza'yı olan sevgisi amcası olmasının yanı sıra başka sebeplerden de kaynaklanıyordu aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir❓
A) ilk 10 müslümandan biri olması
B) süt kardeşi olması
C) akranı olması
D) ömür boyunca hep arkadaşı olması

Soru 2
hangisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibni Mesud hakkında söyledikleri arasında yoktur ❓
A) ibni mesudun tarikine tutunun
B) Abdullah alimlerin önderidir
C) Kuran'ı inzal olduğu üzere dinlemek isteyen ibni Mesudu de
D)kim Kur'an'ı imzalı olduğu üzere okumak isterse ibni mesudun kıraati üzere okusun

Soru 3
Müslümanların düşmanla çatışmak için çıktıkları ilk seriyyenin komutanı kimdir ❓
A) Musab
B) Hamza
C) Ebu Ubeyde
D)sad bin ebi vakkas

Soru 4
Hz Ömer Abdullah ibni Mesud için aşağıdakilerden hangisini söylemiştir
A) içinizde Abdullah gibi bir alim varken Bana birşey sormayın
 B) İlim ve anlayışla dolu bir insandı
C)selamet vakar ve siretinde rasulullah'a abdullah'tan daha çok benzeyenini görmedim
D)O, dinde fakih sünnette alimdi

Soru 5
aşağıdakilerden hangisini huzeyfe r a. Abdullah Bin Mesud hakkında söylemiştir ❓
A) İlim ve anlayışla dolu bir insandı
 B) sekinet  vakar vesiletü'n de rasulullah'a abdullah'tan daha çok benzeyenini görmedim
C) içinizde Abdullah gibi bir alim varken Bana birşey sormayın
D) O, dinde fakih sünnette alimdi

Soru 6
aşağıdakilerden hangisi Ebu Musa El eş'ari nin Abdullah ibni Mesud hakkındaki sözüdür ❓
A) İlim ve anlayışla dolu bir insandı
 B) sekinet  vakar vesiletü'n de rasulullah'a abdullah'tan daha çok benzeyenini görmedim
C) içinizde Abdullah gibi bir alim varken Bana birşey sormayın
D) O, dinde fakih sünnette alimdi


Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi el Ali Bin ebi talib'in ibni Mesud hakkındaki sözüdür ❓

A) İlim ve anlayışla dolu bir insandı
 B) sekinet  vakar vesiletü'n de rasulullah'a abdullah'tan daha çok benzeyenini görmedim
C) içinizde Abdullah gibi bir alim varken Bana birşey sormayın
D) O, dinde fakih sünnette alimdi

Soru 8
Hz hamza'nın şehadeti karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ❓

A) Hamza yiğitlerin efendisidir
B)bunun kadar acı bir musibet yaşamayacağım ebedi olarak
C) bundan daha öfkeli bir hal yaşamamıştım
D) hamza'nın ağlayanı da yok

Soru 9
sahib-i sevad lakaplı sahabi kimdir ❓
A)İbni Mesud
B)selmanı Farisi
C(ibni Ömer
D)ibni Amr

Soru 10
 sahib-i sevad ne demektir ❓
A) Karalar sahibi
B)sesler sahibi
C)sırları bilen
D)sedaları bilen

Soru 11
Hz hamza'nın künyesi aşağıdakilerden hangisidir❓
A) Ebu umare
B) Ebu Leyla
C) Ebu seleme
D)Ebu Reyhane

Soru 12
hangi ikilinin peş peşe Müslüman oluşu Arap kabilelerini etkilemiş ve grup grup İslam'a girişlerine sebep olmuştur ❓

A)Ebubekir /Ömer
B)Osman /Ebubekir
C)Hamza /Ömer
D)Hamza /ebuzer

Soru 13

Müslüman bir devlet başkanı önemli görevlerde dahi olsa bir memurun görevden alması durumunda o memura düşen en asil davranış devlet başkanı hakkında tek bir kötü sözü dahi söylememesi dir Bu duruma hangi ikiliyi örnek verebiliriz ❓

A) Ömer Abdullah Bin Mesud
B)Ebubekir /Halid
C)Osman/ Abdullah Bin Mesud
D)Osman /Halid

soru 14
Efendimizin Eğer birini Müslümanlara şura yapmaksızın Emir atayacak olsaydım bu...... Olurdu.
Boşluğa hangi isim gelmelidir
A) ibni Ömer
B) ibni Abbas
C)ibni Mesud
D)muaz bin cebel

Soru 15
öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenin şunu bilin ki Allah Siz ilimle amel edinceye kadar ondan Size hiçbir fayda sağlamaz diyerek amelin önemini belirten sahabe kimdir ❓
A) Hz Ömer
B)Ebu derda
C)muaz bin cebel
D) huzeyfenin azatlısı Salim

Soru 16
vallahi kuran'dan indirilen her şeyi biliyorum Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen bir kimseyoktur Kur'an'ı benden daha iyi bilen birisini bilseydim gider ondan öğrenirdim bununla birlikte ben en hayırlınız da değilim diyen sahabe kimdir

A) Abdullah Bin Mesud
B) muaz bin cebel
C)Abdullah Bin abbâs
D) Abdullah bin Ömer

Soru 17
Müslüman olması bir fetih hicreti bir zafer ve hilafeti de rahmet idi Bu sözleri hangi sahabe hangi halife için söylemiştir

A) ibni Ömer /Ebubekir
B) ibni Mesud /Ebubekir
C)ibni Mesud /Ömer
D)ibni Ömer /Osman

Soru 18

En çok ne dünya ne ahiret için hiçbir amel yapmayıp boş oturanlara kızarım
sözü kime aittir❓

A)Hz Ömer
B)Hz Ebubekir
C)Abdullah ibni Mesud
D)muaz bin cebel

Soru 19
oldukça geçimsiz bir halka maliye bakanı olarak atanmasına rağmen onun sevgisinde birleşmelerine sebep olan sahabi kimdir

A) sad bin ebi vakkas
B)Abdullah Bin Mesud
C) said Bin amir
D)selman-ı Farisi

Soru 20
Abdullah ibni Mesud kuran'a ne kadar Vakıf olduğunu hangi sözünde dile getirmiştir ❓

A) Tüm sureleri bizzat resulullah'ın ağzından öğrendim
B) 70 sureyi bizzat resulullah'ın ağzından öğrendim
C) yüz sureyi bizzat resulullah'ın ağzından öğrendim
D) Kur'an'ın yarısını resulullah'ın ağzından öğrendim

Soru 21
Abdullah Bin Mesud hangi eylem konusunda bir ilkti❓
A)açıktan ilk namaz kılan
B)açıktan ilk hicret eden  
C)açıktan ilk kuran okuyan
D)açıktan ilk tebliğe çıkan

Soru 22
Abdullah ibni Mesud iman sınavında ,iman yarışında ilk kaça girmişti❓

A)İlk 7'ye
B)ilk altıya
C) ilk beşe
 D) ilk on a

Soru 23
Irakta İslam'ın temelleri hangi sahabenin kurduğu şehirle atılmıştı❓

A) sad bin ebi vakkas /küfe
B)sad bin muaz /Bağdat
C)sad bin ubade /Şam
D)selman-ı Farisi Kerbela

Soru 24
Abdullah ibni Mesud Kur'an'ı açıktan okuduğun da ilk olarak güreşleri hangi surenin ilk ayetlerini okumuştur ❓

A)Alak ilk 5
B)rahman ilk 5
C)rahman ilk 6
D) Nebe İlk 6

Soru 25
Abdullah ibni Mesud a görür görmez
"Sen eğitilebilir bir çocuksun" diyen efendimizi tasdiklercesine Abdullah ibni Mesud ileride Ümmet için ne anlam ifade eder olmuştu❓

A)Ümmetin alimi
B)ümmetin fakihi
C)ümmetin abidi
D) ümmetin kari'si

Soru 26
Abdullah ibni mesud un bu dünyadaki yegane arzusu neydi ❓
A) resulullahtan daha çok ilim alabilmek
B) Kabe'de sürekli Kur'an okuyabilmek
C) medine'den ayrılmamak
D) dualarla resulullah'ın defnettiği biri olmak

Soru 27
Abdullah ibni mesudun cihada katılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ❓
A) Bedir savaşı'na güçsüz ve çelimsiz oluşu dolayısıyla katılamamıştır bir başka
B) savaşların bir çoğuna katılmıştır
C) gazvelerin bir kısmına katılmıştır
D) tüm büyük savaş ve gazvelere katılmıştır

Ammar Bin Yasir

Huzeyfe Bin yeman

Ve ubade bin samit

isimli sahabelerin hayatından hazırlanmış olan sorular

Soru 1
Bakışı ve görüşü Keskin olanın dili de Keskin olabilir
Ailesine karşı dilinin Keskin olmasını şikayet eden hangi sahabedir ve efendimiz ne tavsiye etmiştir?
A) Ömer /istiğfar
B)huzeyfe/ istiğfar
C)ebuzer /istiğfar
D)huzeyfe/ salavat

Soru 2
İnsanlar rasulullaha................ Sorarlardı Ben ise.............. ........ ........... Şeyi sorardım
huzeyfe Bin yeman a ait bu cümledeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir
A) Hayrı/ bana erişmesinden korktuğum
B) Hayrı/şerle uğraşanları
C) iyilik /kötülük
D) iyi kimdir/ kötü kimdir

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hz huzeyfenin tarif etmiş olduğu 4 çeşit kalpten biri değildir

A) kılıflı kalp
B) hem iman hem nifak barındıran kalp
C) Haktan perdelenmiş kalp
D)iki yönlü dönek kalp

soru 4
"Bunlar benim sünnetimi bırakıp başka şeylere uyan ve hidayeti benim dışımda arayan bir kavimdir"
Resulullah bu sözleri ile hangi fiili tanımlıyor

A) bid'ati
B) sapıklığı
C) içerisinde gizli fitne olan Hayrı
D) içerisinde hatalar olan Hayrı

Soru 5
Huzeyfe Bin yeman hangi şehre vali tayin edilmişti

A) medayin
B)Şam
C)Medine
D)Mekke

Soru 6
Hangisi şam'a ilim yaymak için giden sahabelerden biri değildir?
A) sad bin ubade
B)Ubade bin samit
C) muaz bin cebel
D) Ebu derda

Soru 7
ağzına kadar imanla dolu olduğu Allah ve Resulü tarafından tasdiklenen sahabi kimdir?
A) huzeyfe
B)Ammar
C)ebuzer
D)Selman

Soru 8
Huzeyfe ibni Yeman'ın vali seçildiği beldeye ilk nasihati ne olmuştu?
A) mutlu kimse fitnelerden uzak kalandır
B) fitne uykudadır uyandırana lanet olsun
C) fitne yerlerinden uzak durunuz
D) ulul emre itaat edin

Soru 9
ilk kıblemiz mescidi aksa'nın da bulunduğu Filistin topraklarında vefat eden yüce sahabi kimdir?
A) Ebu derda
B)Selman
C)huzeyfe
D)ubade bin samit

Soru 10
Ey Ateş........,... İçin serin ve emin ol
 tıpkı............e  olduğun gibi
resulullah'ın ateşle işkence olunan bir sahabeye söylediği bu cümledeki boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir
A) Yasir/ İbrahim
B) Sümeyye/ İbrahim
C) Bilal /İbrahim
D) Ammar /İbrahim

Soru 11
insanların fitne yerleri nerelerdir sorusuna Hz huzeyfe ne cevap vermiştir?
A)dünyanın konuşulduğu yerler
B) günah işlenen mekanlar
C) emirlerin kapıları
D) boş konuşulan mekanlar

Soru 12
Hz Ömer tayin edeceği bir kişi hakkında neden huzeyfenin görüşüne başvururdu?

A)hadisleri çok iyi bildiğinden
B) münafıkları çok iyi bildiğinden
C) yüz hatlarını  okuma ve sırları açığa çıkarma konusunda uzman olduğundan
D)derin bir Kur'an bilgisine sahip olduğundan

Soru 13
Benden sonra..........ve..........e tabii olun.
............ın ahlakıyla ahlaklanın.
Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
A) Ebubekir /Ömer/ Selman
B) Ali /Osman /ebuzer
C) Ebubekir/ Ömer/ ibni Mesud
D) Ebubekir /Ömer /Ammar

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Ammar radıyallahu anh'ın vasıflarından biri değildir
A) orta boylu
B) mavimsi siyah gözlü
C) az konuşan
D)çok Susan

Soru 15
Hz peygamber katında Hz Ali'nin yeri
kimin katındaki kimin yeri gibidir?
A)İbrahim yanında İsmail
B) Zekeriya yanında Yahya
 C)Musa yanında Harun
D) İsmail yanında İshak

Soru 16
Ama radıyallahu anh hangi savaşta şehit oldu ve kaç yaşındaydı
A) Sıffin 92
B) Sıffin 93
c) yemame 90
D) yermük 86

Soru 17
hangi sahabe
 babası yanlışlıkla öldürüldüğü halde Müslümanlara
"Allah sizi affeder o merhamet edenlerin en yücesidir"
 demişti?
Ve Bu olay hangi savaşta olmuştu

A)huzeyfe/ Uhud
B)Abdullah Bin cahş /Uhud
C) huzeyfe /Bedir
D)Abdullah Bin Mesud /Bedir

Soru 18
Komutanın emrine harfiyen uyulması gerektiğini
"Eğer Resulullah sakın bir şey yapma demeseydi Ebu süfyan'ın orada bir okla öldürürdüm" diyerek bir kez daha hatırlatan sahabe kimdir?
A) Abdullah bin Ömer
B) Hamza
C)huzeyfe
D)Ali

Soru 19
" bütün gruplardan uzak dur.
Bir ağaç kökünde tutunmuş olsan bile ölene kadar bu halin üzere kal"
Bu tavsiyeyi Rasulullah kime hangi konu için yapmıştır?
A) Ebu zer e liderlik hususunda
B) Ammar a /insanların birbirini öldürmeleri konusunda
C) selman'a/ sünnetten uzaklaşma konusunda
D) huzeyfeye /şer toplumunda yaşaması durumunda

Soru 20
Ailece Cennet müjdesi alan 3 sahabe kimdir?
A) Ammar/ Bilal /Sümeyye
B) Yasir/ Bilal/ Sümeyye
C) ebuzer /Ammar/ Yasir
D) Ammar /Sümeyye /Yasir

Soru 21
Hz huzeyfe nin sözlerine göre ısırıcı saltanatlar dönemi hangi dönemden sonra gelmiştir?
A) hilafet
B)nübüvvet
C) fitne asrı
D) hariciler

Soru 22
aşağıdakilerden hangisi resulullah'ın Hz Ammar hakkında söylediği sözlerden biri değildir?

A) Ammar ağzına kadar imanla dolu bir insandır
B) Ammar mücahitlerin öncüsüdür
C) Amara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir
D) muhakkak ki Ammar bendendir

Soru 23
Sahabe arasında günümüz deyimi ile vücut dili uzmanı kimdir?
A)Musab Bin umeyr
 B)Hz Ömer
C) Ebu derda
 D)huzeyfe Bin yeman

Soru 24
Ubade bin samit nerede Müslüman oldu?
A) Safa tepesinde
B)birinci Akabe biatında
C) 2. Akabe biatında
D) erkam'ın evinde

Soru 25
kim Allah'ın resulünü ve inananları dost edinirse muhakkak ki Galip gelecek olan Allah'ın ordusudur
Maide 56. ayeti kim hakkında indirilmiştir?
A) huzeyfe
B) Ammar
C)ubade Bin samit
D)Ali Bin Ebu talip

Soru 26
İslam'ın ilk yıllarında psikolojik savaş genel olarak toplumun hangi kesimi için geçerliydi?
A) köleler
B)zenginler
C) efendiler
D) Müslüman olan, putperest din adamları

Soru 27
ölüm döşeğindeyken arkadaşlarının gösterdiği kefenin yeni ve güzel olmasından dolayı Hz huzeyfe ne demiştir?

A) yeni elbiseyi dirilere bıraktım
B) kefenlerin en güzeli beyaz olandır
C) benim buna ihtiyacım yok zira ben kabirde fazla kalmayacağım
D) kefende orta yolu tutunuz

Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi Hz huzeyfenin "yaşayan ölüler" tarifidir?
A) Allah'ı anmayanlar arasında Allah'ı zikreden kişi
B) Allah'tan uzak hayat yaşayanlar
C) ne kalbi ile ne eliyle ne de diliyle şerri inkar etmeyenler
D) yaşanan çirkinliklere hiç ses çıkarmayanlar

Soru 29
aşağıdakilerden hangisi huzeyfe r.a nin
Hakka gerçekten icabet edenlerden dir dediği gruptur?
A) şerri dili ile kalbi ile ve eliyle inkâr edenler
B) şerri diliyle, kalbiyle ve eliyle ikrar edenler
C) Hayri emredip şerden kaçınanlar
D) sadece kalbiyle ve dili ile şerri inkâr edenler

Soru 30
Kendisini azgın bir topluluğun öldüreceği haber verilen sahabi kimdir?
A) Ammar
B)Selman
C)Ebu zer
D)Ebu hureyre

Soru 31
Haydin namaza diyene uyarım haydi felaha diyene uyarım Fakat her kim haydin Müslüman kardeşini öldürmeye ve malını almaya derse ben yokum diyerek Müslümanlara ihtilaftan uzak durmayı öğütleyen sahabi kimdir?
A Abdullah bin Ömer
B)Abdullah Bin Mesud
C) Abdullah Bin abbâs
D) Abdullah Bin Amr

Soru 32
İnsanların ihtilafı durumunda sümeyye'nin oğluna (Ammar)
Tutunmayı tavsiye eden sahabe kimdir?
A)Ebu zer
B) huzeyfe
C) Selman
D) Abdullah Bin Mesud

Soru 33
Ammar yemame savaşında hangi uzvunu kaybetmişti?
A)sağ eli
b) sol eli
 c) kulağı
d) ayağı

Soru 34
hangi sahabe vali olduktan sonra dahi elinin emeği ile geçirmeye devam ederek hurma yapraklarından ördüğü sepetler ile geçimini kazanmıştır?
A) huzeyfe
B)Ammar
C)Selman
D)ebuzer

HABBAB BİN ERET

EBU UBEYDE BİN CERRAH

OSMAN BİN MAZUN

ZEYD BİN HARİSE

CAFER BİN EBU TALİP

İsimli sahabelerin hayatından hazırlanmış sorular

Soru 1
Aşağıdaki savaşlardan hangisinde zeyd kumandan olmamıştır?
A) Cumuh
B) taraf
C)ahzab
D) hısmi

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Mute savaşında kumandan olarak hz.peygamber tarafından atanmamıştır?
A) Halit Bin velit
B) Zeyd Bin Harise
C) Cafer bin ebi talip
D)Abdullah Bin revaha

Soru 3
aşağıdakilerden hangisi Cafer radıyallahu anh için söylenmiş sözlerden biri değildir?

A) miskinler için en hayırlı insan O'dur
B)Mute savaşında onunla beraberdim vücudunda 90 küsür kılıç ve mızrak yarası gördüm
C) yeryüzü ondan daha cömerdini görmemiştir
D) onu cennette gördüm kan kırmızısı renginde iki kanadı vardı

Soru 4
Zeyd babasının ona olan hasretini işitince babasına ne diye haber gönderdi?

A) benim yerim Muhammed'(as)in yanıdır.
B)babama benim burada en yüce ve iyi babanın yanında bulunduğumu bildirin
C) ben efendimi buldum ayrılmam
D)babamın Kadri yücedir ama Muhammed Aleyhisselam ondan önce gelir.

Soru 5
 zeydi kim satın alarak Hz hatice'ye hediye etti Hz Hatice'nin ona yakınlık derecesi neydi?
A) hakim bin hizan/ teyzesi
B) hakim bin hizan/halası
C) hakim bin hizan/teyze kızı
D) Ebu hakim/ amca kızı

Soru 6
ölüm haberi Hz Ömer'e ulaştığı vakit
"Eğer kabul olunacak bir dileğim olsaydı hiçbir şey diyemez sadece bir ev dolusu onun gibi insanlar olmasını temenni ederdim"
Dediği sahabe kimdir?
A) Ubeyde Bin cerrah
B) selmanı Farisi
C) ebuzer
D) huzeyfe ibni yeman

Soru 7
Ebu ubeydenin kabri hangi ülkededir
A) Irak
B) Türkiye
C)Ürdün
D)mısır

Soru 8
Her ümmetin bir........ Vardır. Bu ümmetinki de................... tır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir
A) dürüstü/ ebuzer
B) emin'i /ebuzer
C) Sıddık i /Ebubekir.
D) emin'i /Ebu Ubeyde Bin cerrah

soru 9
Ebu ubeydenin ey ömer Bunlar beni ebedi istirahatgahıma ulaştırmaya yeter dediği eşyaların arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
A) kılıç
B)minder
C) rahle
D) Kalkan

Soru 10
evlatlığı zeyd'in eşi Zeynep ile efendimizin evliliği hangi konuya vurgu yapmıştır?
A) akraba evliliğinin bir sakıncası yoktur
B) evlatlık oğul gibidir
C) evlatlık mahremiyet açısından öz evlat gibi olmaz
D) evlatlığın eşi kişinin gelini gibidir

Soru 11
Efendimizin Uhud günü yanağına batan halkayı iki dişini feda ederek çıkaran sahabe kimdir?
A) ibni Mesud
B)Hz Ömer
C)Hz Ali
D) Ebu Ubeyde

Soru 12
Gün gelir kimi zaman insan yaşattıklarını yaşamadan ölmez bu diğerlerine de ibret olur .
Bu meyanda habbab a (r.a.)uygulanan işkencenin kendisine de uygulandığı habbab ın eski hanımefendisi kimdir?
A) Ümmü Cemil
B) Ümmü Hint
C)Ümmü Enmar
 D)Ümmü Fazıl

Soru 13
Resulullah'ın ( sav) en ümitsiz gibi görülen anlarda bile sahabeye Ümit aşıladığı sözlerden biri olan
"Allah bu işi tamamlayacaktır Öyle ki....... dan yola çıkan bir kimse........... e kadar Esenlik içinde yolculuk yapacak ve Allah'tan ve koyunları için de kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır"

Sözünde boş bırakılan yere sırasıyla hangileri gelmelidir
A) Yemen /Şam
B) Mekke /Şam
C) Afrika /Asya
D) san'a /hadramevt

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Osman bin mazun un ilkelerinden biri değildir?
A) Allah yolunda ilk kılıç çeken
B) ilk muhacir kafilesinin başkanı
C) Medine'de ilk vefat eden muhacir
D) cennetül baki'ye defnedilen ilk Müslüman

Soru 15
Cafer bin ebi talib'in Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem tarafından verilen künyesi ve lakabı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) gariplerin babası /zülcenaheyn
B) miskinlerin babası /zülcenaheyn
C) miskinlerin babası /zülcelaleyn
D) fakirlerin babası/ zülcelaleyn

Soru 16
Osman bin mazun İslam'a girişte kaçıncı sıradadır?
A) ilk 10'da 9
B) ilk onda yedi
C) ilk 20 de 14
D) ilk 20 de 11

Soru 17
Habbab radıyallahu anh'ın kefenini görünce tepkisi ne oldu
A) beyaz kefen en iyisidir
B) yeni giysi diriye daha lâyıktır
C)Bu benim kefenim fakat resulullah'ın amcası hamza'nın uhud'da şehit düştüğünde kefeni yoktu.
D) benim buna ihtiyacım yok

Soru 18
aşağıdakilerden hangisi kureyş'in birlikte oturmak istemediği bize ayrı bir gün ayır dedikleri arasında değildir?
A) habbab
B) Süheyb
C)Bilal
D)Salman

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Cafer in çocuklarından birinin adı değildir?
A) Muhammed
B)Ali
C) Avf
D)Abdullah

Soru 20
Habeşistan hicretinde Cafer radıyallahu anh necaşiye hangi sureden ayetler okumuştu?
A) Nisa
B)hud
C)Meryem
D)Ali İmran

Soru 21
.........in fethine mi,............in dönüşüne mi sevineyim...
Resulullah aait Bu cümlenin içerisindeki boşluklara hangi kelimeler sırasıyla gelmelidir?
A) bedir'in /Cafer in
B) hayber'in /Ali'nin
C) hayber'in /caferin
D) bedir'in /Ali'nin

Soru 22
Cafer bin ebi talib'in eşinin adı neydi?
A) Esma binti ebi Bekir
B)Esma binti Yezid
C)Esma binti umeys
D)Hamne binti cahş

Soru 23
310 kişilik birliğin başına komutan tayin edilen Ebu Ubeyde ye Bu kadar kişi için hazırlanan yolluk neydi?
A) 310 ekmek
B)310 porsiyon yemek
C) Bir torba hurma
D) bir çuval buğday

Soru 24
Azıklarının bitmesi dolayısıyla ağaç yaprakları ile karınlarını doyurmaya başladıkları için yapmış oldukları gazveye ne ad verilmişti?
A) ahzab
B)abyad
C)habad
D)Balad

Soru 25
Mesleği kılıç yapmak olan sahabe kimdir?
A) huzeyfe
B)habbab
C) Selman
D)ebuzer

Soru 26
Hangisi Habbab radıyallahu anh a yapılan işkenceler arasında değildir?
A) boynuna ip bağlayıp dolaştırmak
B) bayıltana kadar dövmek
C) sırtına kızgın taş parçaları koymak
D) kızgın demirlerle el ayak tüm vücudunu dağlamak

Soru 27
Hz Ebubekir döneminde günümüz tabiriyle genelkurmay başkanı kimdi ?
Hz Ömer döneminde bu kişi yerini kime bırakmıştır?
Soruların cevabı sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Halid Bin Velid /ebuzer
B) Halit Bin velit/ Ebu Ubeyde
C) selmanı Farisi /Ebu Ubeyde
D) Amr Bin As/ Halit Bin velit

soru 28 Hz Ömer'in liderlik istediği tek gün, efendimizin insanların ihtilafa düştükleri bir konuda çözmek için görevlendireceği birine göz gezdirdiği gündü.
O gün Efendimiz bu görevi hangi sahabeye vermişti?
A) Halit Bin velit
B) muaz bin cebel
C) Abdullah Bin Mesud
D) Ebu Ubeyde

Soru 29
Hz Ömer son nefesinde ;
"şayet hayatta olsaydı onu tayin ederdim Rabbim sorarsa da Allah ve resul'ünün Emine olan kişiyi tayin ettim derdim" dediği sahabe kimdir?

A) Ebu Ubeyde
B) ibn'i Ömer
C) Ebu zer
D) ibni Amr


Soru 30
Birtakım düşüncelere göre sanki islam'ın bir kurumu imiş gibi gösterilen kölelik henüz İslam yayılmadan önce başka yerlerde de vardı
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Atina
B)Roma
C)Arap yarımadası
D)Afrika.

Soru 31
Mute gazvesinin ilk komutanı kimdir?
A) Ebubekir
B)Zeyd Bin Harise
C)usame Bin Zeyd
D)Cafer bin ebi talip

Soru 32
Efendimiz hangi kızını defnederken selefimiz Osman bin mazun a kavuş demiştir?
A) Zeynep
B) Rukiye
C)Ümmü Gülsüm
D) fâtıma

Soru 33
Allah sana rahmet etsin ey Ebu saib dünyadan ayrılıyorsun Sen Ona aldanmadın O da seni aldatmadı.
 Rasulullah'ın hakkında böyle güzel şahitlik ettiği sahabe kimdir?
A) Osman bin Affan
B)Ebubekir Bin kuhafe
C)Osman bin mazun
D)selmanı Farisi

Soru 34
Uhud Savaşı'nda resulullah'ın mübarek yüzünün kanamasına sebep olan olay nedir?
A) kılıç sıyırması
B)Yanağına Kalkan çarpması
C) başına isabet alınarak atılan ok sebebiyle miğferin 2 halkasının mübarek yanağına batması
D) bir mızrak sıyırması

Soru 35
Amir bin Abdullah hangi sahabenin gerçek adıdır?
A) Ebu hureyre
B) ebuzer
C) Ebu Ubeyde
D)ibn'i Ömer

Soru 36
İslam'ın ilk yıllarında Kur'an eğitimine üzerine alan, aralarında Hz Ömer'in kız kardeşi ve eniştesinin de talebeleri arasında bulunduğu sahabe kimdir?
A) habbab bin eret
B)Musab Bin umeyir
C)huzeyfe Bin yeman
D) selman-ı Farisi

Soru 37
İslam'da ibadet ve Cihat dengesine Osman bin mazun Hangi hali ile göstermişti
A)Çok zahit olmasıyla
B)çok abid olmasıyla
C)çok mut'taki olmasıyla
D) gece abid gündüz Mücahit olmasıyla

Soru 38
Osman bin mazun müşrik olan Velid bin muğire nin himayesinden çıkarken söylediği sözler arasında hangisi yoktur?
A) vallahi kardeşlerim böyle eziyet çekerken bir müşriğin himayesinde duramam
B) velit  vefakar ve cömert biri
C) Ben Allah'ın himayesini tercih ettim
D) bu durum bir zillettir

Abdullah Bin revaha
Halit Bin velit
kays bin sad bin ubade
Umeyr Bin vehb
Ebud derda
Zeyd Bin hattab

isimli sahabelerin hayatından çıkarılan sorular

soru 1
Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin sözüne hangi sahabenin hayatı muhalefettir❓
A) ubade bin samit
B) kays bin sa'd
C) sad bin muaz
D) sad bin ubade

Soru 2
Abdullah Bin revaha nın ifadesi ile cihada çıkanı 2 güzel şeyden biri bekler. Bu ikili aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Cennet /gazilik
B) ganimet/ Şehadet
C) Zafer /Şehadet
D) Cennet /Zafer

Soru 3
 aşağıdakilerden hangisi Medine dönemi şairlerinden değildir?
A) Abdullah Bin revaha
B) Hassan bin sabit
C) kab bin züheyr
D) Abdullah Bin Mesud

Soru 4
Abdullah Bin revaha hangi gazvede Şehitlik arzusuna kavuşmuştur?
A) Bedir
B) Mute
c)kaynuka
D)abyat

 Soru 5
Halit Bin velit yermuk'ta kaybettiği eşyası için neden bu kadar üzülmüştü?
A)Çünkü ilk Müslüman olduğu günün hatırasıydi
B) Çünkü onda bir miktar resulullah'ın saçı vardı
C) çünkü o eşyayı resulullahtan almıştı
D) çünkü o Hz. ben ömer'den hatıraydı

Soru 6
Seni...... olarak gönderiyorum....... olarak değil.
efendimizin Halide tavsiyesini içeren bu sözdeki noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A) savaşçı/ davetçi
B) davetçi/ savaşçı
C) müjdeci /uyarıcı
D) uyarıcı/ müjdeci

Soru 7
İkrime Bin Ebu Cehil Müslümanlardan ne üzerine biat almıştı?
A) sadakat
B)ölüm
C) İstiklal
D) Zafer

Soru 8
Kendisi....., kimseyi de........ adam
Hz Halid için söylenen bu söz'deki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir
A) uyumayan /uyutmayan
B) korkmayan/ korkutmayan
C) kınayan/ kınamayan
D) durmayan/ durdurmayan

Soru 9
savaşın devam ettiği bir sırada Ebu Ubeyde Bin cerrah a yaklaşıp ,
Ben şehit olmaya azmettim resulullah'a diyecek bir dileğin varsa söyle
 diyerek şehitlerin peygambere kavuşacağını tasdikleyen kimdir?
A)Ebu Ubeyde Bin cerrah
B) habbab bin eret
C)Muaviye Bin Ebu Süfyan
D) ikrime Bin Ebu Cehil

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yermük savaşı ve komutanlık yapmamıştır
A) Amr Bin As
B) ikrime Bin Ebu Cehil
C)Ebu Ubeyde Bin cerrah
D) Muaviye Bin Ebu Süfyan

Soru 11
birkaç saatlik bir iman da insana Cennet kapısını açabilir bunun örneği hangi savaşta kimler arasında geçti?
A) yemame/ Halit / Rum komutan
B) yermuk /Halit/ Rum komutan
C)Ridde/ Ebubekir/ İranlı komutan
D) ridde /Halit /Rum komutan

Soru 12
Atlarda ağlar mı?
Elimizdeki kitaba göre
Bu soruya verilecek en doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evet ağlar çünkü insana en yakın hayvandır
B) Hayır ağlamaz adı üstünde bir hayvan
C) Evet ağlar Çünkü halid'in atı da ağlamıştı
D) hayvan insan kıymetini nereden bilsin

Soru 13
Halid bin velid'in künyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Süleyman
B) Ebu Velid
C) Ebu Asım
D)Ebu Ömer

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hazreti Ömer'in Halid hakkındaki sözlerinden biridir

A) sonra sancağı Allah'ın kılıçlarının bir kılıç aldı.
B) analar Halit gibisini doğurmaktan acizdir.
C) dikkat et seni davetçi olarak gönderiyorum
D) o savaşçıların öncüsüdür

Soru 15
Halid'in dünya malından tek üzüldüğü........ Savaşı'nda kaybettiği ......... idi
A) yermük sarık
B)Yemame sarık
C)yermuk asa
D)ridde kılıç

Soru 16
İslam ordusunda komutan olduktan sonra asker ya da komutan olmak farklı değildir dünün komutanının bugünün itaatkar bir Emir eri olduğunu hangi ikili de görebiliyoruz?

A) Halit/ Selman
 B)Halit/ Ebu Ubeyde
C) Halit/ Ebu derda
D)Halit/ ebu'l as

Soru 17
Abdullah Bin revaha hangi ayetinde nuzuluna üzülmüştü?
A) cehennemde büyüklenenlere yer mi yok
B) Onun anası haviyedir
C) şairler e gelince onları azgınlar uyar
D) O bir şiir değildir

Soru 18
Abdullah Bin revaha nerede ve ne zaman Müslüman oldu?
A) erkam'ın evi /risaletin 4. yılı
B) erkam'ın evi /risaletin 3. yılı
C) birinci Akabe biatı/ Akabe tepesi
D) ikinci Akabe biatı /Akabe
tepesi

Soru 19
riddet savaşlarının en büyüğü olan ve o gün için en tehlikeli düşman olan ..................de öldürüldüğü savaş hangisidir?
sorunun doğru cevabı ve Yukarıdaki boşluğa gelecek olan kelime aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

A) yermuk /Ebu afaq
B) yermük /müseylemetül kezzap
C) yemame /müseylemetül kezzap
D) kadisiye /müseylemetül kezzap

Soru 20
"Ta ki cesedimi görenler Allah'ın irşad ettiği Gazi maksadına erişkin desinler"
Yukarıdaki dizeler nerede ve kim tarafından dile getirilmiştir?
A) Halit Bin Velid /Mute
B) Abdullah Bin revaha /Bedir
C) Cafer bin ebi talip /Bedir
D) Abdullah Bin revaha/ Mute

Soru 21
aşağıdakilerden hangisi ridde hareketine katılan kabilelerden biri değildir?
A) gatafan
B) evs
C)hevazin
D)beni amir

Soru 22
"Kılıcın aklına sok Ebubekir ve bizi üzme"
Bu sözü Rasulullah Hz ebubekir'e nerede söyledi ve onun vefatından sonra bu sözü ona kim hatırlattı?
A) Bedir/ Hz Ali
B) Uhut/ Hz Ali
C)Hendek/ Hz Ömer
D)Bedir Hz Ömer

Soru 23
Riddet ya da ridde hareketleri ne demektir?
A) İslam'a girenlerin biatı
B) ilk islam savaşları
C)hilafet kavgaları
D) islam'dan dönme hareketleri

Soru 24
aşağıdakilerden hangisi Halit Bin velit ile birlikte Müslüman olanlardan biridir?
A) Osman Bin mazun
B) Osman bin Affan
C)Osman bin Talha
D) Cafer bin ebi talip

Soru 25
Resulullah'ın
"ben seni eninde sonunda Hayri bulacak akıl sahibi bir kişi olarak görüyordum "
dediği sahabe kimdir?
A) Amr Bin As
B) Osman bin Talha
C) Osman Bin mazun
D) Halit Bin velit

Soru 26
Efendimiz tarafından Hz Halid e hangi lakap hangi savaşta verilmiştir?
A) Seyfullah /Mute
B) esedullah/ Mute
C) hablullah /Mute
D) Seyfullah/ Mekke'nin fethi

Soru 27
aşağıdakilerden hangisi Mute Savaşı'nın 4.komutanının isimlerinden biri değildir?
A) Ebu Süleyman
B) Ebu Abdullah
C) Halit Bin velit
D) Seyfullah


????????????????????????????
Talha Bin Ubeydullah
Zübeyr bin avvam
hubeyb bin adiy
 Umeyr bin sa'd

????????????
İsimli sahabelerin soruları

Soru 1
Allah'ın verdiği sözü yerine getirip...... ..... Bir adama bakmaktan mutluluk duyacak biri varsa....... Baksın

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Bu sözü kim için söylemiştir Yukarıdaki noktalı yerlere hangi kelimeler gelmelidir
A) yeryüzünde yürüyen/talha'ya
B) cesaret sahibi /Zübeyr e
C) yiğit adam/hamza'ya
D) cömertlik sahibi /abdullah'a

Soru 2
Ticaret , islam'ı yaymak için de iyiliklerden haber almak için de güzel bir yoldur.
Bu meyanda Talha Bin Ubeydullah nereye ticaret için gittiğinde ,kimden peygamber Aleyhisselam'ın müjdesini almıştı?
A) şam'a /hahamdan
B) Medaine/ rahipten
C) basraya /rahipten
D) şam'a /rahipten

Soru 3
Birinden  bahsedildiğinde diğerinin de mutlaka anıldığı İki sahabe kimdir?
A) Halit/ amr
B) Bilal/ Ebu zer
C) Talha /Zübeyr
D) Hamza /Ali

Soru 4
Zübeyir darül Erkam daki ... ..... Müslümandan biriydi
A) İlk 7
B) ilk 3
C) ilk 5
D) ilk 10

Soru 5
Çarmıha gerilerek şehit edilen ilk Müslüman kimdir?
A) Zeyd Bin desinne
B) Ammar Bin Yasir
C) hubeyb bin adiy
D) Abdullah Bin revaha

Soru 6
Resulullah tarafından seçilen ve içlerinde hubeyb bin adiy in de bulunduğu 10 kişilik istihbarat grubunun başında hangi sahabe vardı?
A) Zübeyr bin avvam
B) Talha Bin Ubeydullah
C) Zeyd Bin desinne
D) Asım bin sabit

Soru 7
sessiz ve iyilik dolu bir kişiliğe sahip olmasına rağmen kutsalları ile asla alay ettirmeyen
"Eğer adam doğru söylüyorsa Biz eşeklerden daha kötüyüz"diyen kişi daha önce sevdiği bir kişi olsa da onu uyaran ve tavrını ortaya koyan sahabe kimdir?
A) Hz Ömer
B) sad bin ebi vakkas
C) Musab Bin umeyr
D) ümeyir bin Sad

Soru 8
"Ey çocuk kulağın görevini yerine getirdi ve rabbin seni tasdik etti"
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Bu sözü kim için hangi şeyden dolayı söylemişti?
A) Ammar Bin Yasir e savaşta kaybettiği kulağı için
B) hubeyb bin adiy e istihbarat dinled

Seviker
Yükleniyor...