İlk kilometre taşımız Reğaib

Euzu billahi mineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

Değerli dostlarım Ramazan hazırlığımızın ilk kilometre taşı olan Regaip gecesini karşılamak üzereyiz. Hani görmek için kavuşmak için can attığımız bir dostumuz vardır ya uzakta oturan arabamız ona doğru giderken dosta 250 kilometre bir saat sonra dosta 150 kilometre bir saat sonra dosta 50 kilometre diye diye gittiğimiz uyarı levhaları vardır ya işte o levhaların ilki ile muhatabız. Evet Ramazan'a doğru koşar adım ilerliyoruz ilk levhayı gördük 54 yazıyor 54 gün kaldı ramazana nasıl gidiyor hazırlıklarımız? O ulu misafiri ağırlama telaşımız? Mesela artık ağzımıza bir engel koyabilecek mi her aklımıza gelen çıkmasın oradan dışarı diye. Kötü sözlerle aramız nasıl mesela aramıza engel koyabiliyor muyuz onlarla? Peki ya gıybet iftira suizan örneğin deliller tamamen aleyhine de görünse 40 yıllık dostumuz hakkında duyduğumuz negatif cümlelerin peşine takılıp gidiyor muyuz ? Evet Ramazan'a kadar onarmamız gerekiyordu. Çünkü kaldı elli dört. 21 gün sonra Miraç kandili gelecek kalacak 33 o zamana kadar nasıl bir hazırlık düşünüyoruz örneğin hala beş vakit namaz konusunda problemlerimiz varsa miracı karşılayıncaya kadar o problemi çözmek için çabalamanın tam vakti değil midir?
Regaip kandili var mıdır yok mudur Bid'at midir değil midir? den önce Regaip nedir onu konuşalım daha sonra sorunun ikinci kısmına geçelim inşallah.
Regâib, Arapça bir kelimedir ve "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "Re-ğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. 

Regâib kelimesi Kur'an'da tam olarak Regaip ifadesi ile geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Bu ayeti kerimeleri tek tek ele alacak olursak;
 el-Bakara, 2/ 130;
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰه۪يمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُۜ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَاۚ وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِح۪ينَ 

 Kendine câhilce kötülük edenden başka kim İbrâhim’in inanç sistemini reddeder? Oysa biz, gerçekten onu dünyada seçkin kıldık; şüphesiz ki o, âhirette de iyiler arasında yer alacaktır.
Burada yüz çevirmek anlamına gelen rağbet kelimesi bütün gücüyle yüz çevirip başka bir şeye de aynı rağbet ile aynı kuvvetle tutunmak anlamına gelir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği hak dinden yüz çeviren aynı rağbet ve coşkuyla dünyaya sarılacaktır.
 en-Nisa, 4/ 127; bu ayette geçen terğabune kelimesi bir kadını nikahlamayı arzu etmek anlamındadır. Rağbet kelimesinin ya da çoğulu olan Regaip kelimesinin ne anlama geldiği bir kadını nikâhlamayı arzu etmek düşüncesinde vücut bulur bazı kimseler için yani en önde rağbet etmemiz gereken rabbimizin emirlerine karşı duygularımızı ifade ederken kullanılan rağbet kelimesi burada da bu şekilde kullanılmış.

Tevbe 120 bu ayeti kerimenin mealinde geçen yerğabûne kelimesi kaygısına düşmek dert edinmek anlamına gelir. Ve ayeti kerimede Medine halkının Rasulullah'ın derdi ile dertlendiğini ve dertlenmesi gerektiğini hatırlatır.

et-Tevbe, 9/59; RAĞIBÛN olarak gelen ifade sadece Allah'a yönelmek Allah'tan başkası için bir yönelişin söz konusu olmaması anlamındadır.

Meryem, 19/46; bu ayette geçen e İbrahim Aleyhisselam'ın put yapıcı babasına ait olan E RAĞIBUN? İfadesi ise bir dini bağlanmak için onun dışındakiler den yüz çevirmek gerektiğini öğretir.

 el-Enbiyâ, 21/90; burada geçen RAĞABEN ifadesi umarak arzulayarak dua etmek için kullanılmıştır.

el-Kalem, 68/32; bu ayeti kerimede geçen RÂĞIBÛN ifadesi ise yapılan bir hatadan sonra pişmanlık ile rabbine yönelmek hem hatanın bağışını bundan sonraki istikameti O'ndan dilemektir.

el-İnşirah, 94/8 bu ayeti kerimede geçen F'ERĞAB ifadesi de yalnızca rabbe yönelmek Ve bir önceki ayeti kerimeyi de göz önünde tutarak bütün zamanların rabbi olan Allah'a bütün vaktini Onur razı olduğu şekilde adamak anlamında kullanılmıştır. Şimdi bütün bu ayeti kerimeleri gözden geçirerek regaibi tekrar değerlendirecek olursak;
Bakara 130 ve Meryem 46 yanlıştan bütün gücü ile yüz çevirip yine bütün gayreti ile hakka yönelmek
Nisa 127; bir kadını nikâhlamayı arzu etmek yani burada rağbet kelimesinin ne şiddette bir arzu olduğunu anlamak için mühim bir ifade
Tevbe 120; Kaygısına düşmek dert edinmek. Peki biz nelerin kaygısından nelerin derdindeyiz Regaip deyince gerçekten Allah resulü'nün derdini dert edinmek mi geliyor aklımıza yoksa kuşlu çiçekli kandil mesajları ile geceyi ihya etmek düşüncesi mi?

Tevbe 59 Allah'tan başkasına yönelmemek

Enbiya 90 şiddetle umarak ve arzulayarak yakarış

Kalem 32 hatalarımızın ardından güçlü bir pişmanlık ile rabbe yönelmek ve bundan sonraki  istikameti O'ndan dilemek

İnşirah 8 bütün vakitlerin sahibi olan Allah'a bütün vaktimizi adamak yani O'nun rızası olmayan işlerden uzak durmak.

Evet anladım ki Regaip deyince bu maddelerle örülü bir ömür geçirmem demekmiş meğer yoksa elimde telefon telefonumdaki 1000 kişiye toplu mesaj göndermek biraz kuş biraz çiçek biraz başka bir efektle kandil kutlamak sabahında da hayatıma kaldığım yerden devam etmek değilmiş. Ve anladım ki yukarıdaki maddeleri tam anlamıyla hayatıma oturtma niyeti olmadan benim gerçek Regaip yaşayabilmem mümkün değilmiş işte şimdi dostlarım bu gece itibarıyla bu maddelere sımsıkı tutunma vakti Allah resulü'nün bizden istediği bir gecelik bir günlük süreli ibadetler değil
 “Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.” (Müslim, Müsâfirîn, 218) 
Hadîs-i şerifte buyurulduğu gibi eğer bu vakte kadar başlayamadıysak bu geceden itibaren elimizden geldiği kadar devamlı ve düzenli biri kulluk için çabalamamızdır. 

Yazımın sonlarına yaklaşırken çok sık sorulan bu geceye dair bir namaz veya ibadet var mıdır nasıl değerlendirmeliyiz sorusuna kısaca şöyle cevap vererek sözlerime son vereyim nasıl değerlendireceğim iz yukarıda izah edildi namaza dair ise;

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Fakat bu rivâyetlerin de herhangi bir dayanağı yoktur. Müslümanlar arasında, Regâib Gecesi'nde on iki rekât namaz kılma alışkanlığı, ilk kez on ikinci yüzyılın başlarında görülmüştür. Müslümanlar arasında mübarek sayılan "Regâib gecesi" ibadetle ihya edilir.

Namazın kılınması, fıkıh alimleri arasında tartışma konusu olmuştur. Alimlerin ekseriyeti, aslında böyle bir namazın olmadığı kanaatinde birleşmişlerdir.

Tüm bu yazılanlar ışığında ezcümle Allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmamış olduğu bir işim daha iyi kul olmak niyetiyle dahi yapmak yerine Ramazan'ı yaklaştığımız ın ilk işareti olan bu kilometre taşını şahsiyetimiz de ve dolayısıyla kulluğumuz da bulunan eksiklikleri gidermek ve bundan sonra az da olsa devamlı yapabileceğimiz güzel ameller ortaya koymak niyetiyle yaşamamız Allah'ın izniyle Kur'an'a ve sünnete daha muvafık olur geceniz mübarek vaktiniz hayrolsun.
Bir sonraki yazıda buluşmak dileğiyle rağbetimiz Allah'a olsun...

HAKTAN BİLEN

Seviker
Yükleniyor...